Sagslinjer med interne noter

Varer og ydelser indgår ofte i en sag, og varenummer, beskrivelse og listepris hentes fra produktkartoteket.

Somme tider kan der være behov for at angive en intern kommentar på den enkelte linje på sagen. Det kan f.eks. anvendes til simpel opfølgning på varekøb/bestilling, kundens modtagelse eller godkendelse.

Det er nu muligt at angive lignende notater i en separat fane på sagslinjen.

internenoter

 

Bruger du følgesedler i din virksomhed?

Vi har en række kunder på 360 Business Tool, der sender materialer, varer og fysiske dokumenter til sine kunder som reklame materiale eller som emner til korrektur og godkendelse.

Derfor har vi i denne måned frigivet funktionalitet, der danner følgesedler på samme lette måde som tilbud, ordresedler og fakturaer. Dvs. der med få klik dannes en PDF, der udskrives og vedlægges forsendelsen.

covernote

 

Opsætning af Exchange Kalender Synkronisering

Med 360 Business Tool kan du synkronisere din kalender og dine opgaver med din kalender i Exchange / Outlook 365.

For at 360 kan synkronisere med jeres Exchange Server (eller Office 365) skal dette konfigureres.

Trin 1 (Slå Exchange Sync til):

Under systemopsætninger skal funktionen slås til under fanebladet “Kalender” i 360.

Enable Exchange Sync

Herefter er der 2 muligheder;

Mulighed 1 (Med Service Account):

Der oprettes en service-konto på jeres Exchange server som har fuld adgang til alle brugeres kalendere og opgaver. Fordelen er, at brugerne kan skifte adgangskode på deres mailsystem uden at det stopper 360 synkroniseringen. Service-kontoens oplysninger indtastes under systemopsætninger:

untitled2

Herefter slås interfacet til på de brugere som ønsker synkronisering:

Enable Exchange Sync on User

Der skal ikke indtastes noget i brugernavn og kodeord.

Mulighed 2 (Uden Service Account):

Under systemopsætning udelades brugernavn og kodeord, i stedet indtastes dette for den enkelte bruger.

Hver enkelt bruger indtaster sine oplysninger på bruger stamdata. En bruger kan åbne sine stamdata ved at dobbelt-klikke på initialerne i nederste højre hjørne af 360.

Enable Exchange Sync for User

Normalt skal der ikke tastes noget i brugernavn feltet (e-mail og kodeord er nok), men nogle Exchange Servere kræver, at der også indtastes brugernavn. Brugernavnet skal i så fald indtastes i formatet domain\username.

Trin 2 (Vent på første synkronisering):

Efter at interfacet er slået til, vil systemet begynde at synkronisere. Denne synkronisering sker “ude i skyen” og påvirker ikke den enkelte klient. Alle brugere kan således fortsætte med at benytte 360, mens synkroniseringen sker. Første synkronisering tager normalt 15-30 minutter, herefter vil systemet automatisk synkronisere ændringer ca. hvert 10 minut.

Exchange Sync Status

Trin 3 (nyd livet)

Alle ændringer, du foretager i kalenderen i 360, overføres nu automatisk til din Exchange kalender, og kan dermed ses på din smartphone og i din Outlook. På samme måde kommer aftaler, du opretter i kalenderen, på din smartphone tilbage til 360. Alt dette sker helt automatisk og kræver ikke nogen aktive handlinger fra den enkelte bruger.

Fejlfinding

Hvis der opstår fejl under synkroniseringen vil disse vises i “Sidst Synkroniseret” boksen. Den typiske fejl er forkert brugernavn og/eller kodeord. Vi oplever også at nogle Exchange Servere ikke er konfigureret korrekt. I så fald skal I kontakte jeres IT leverandør og bede dem sikre, at Autodiscover og Exchange Web Services er korrekt opsat. Vi har skrevet en kort vejledning til Test af Autodiscover og Exchange Web Services

 

 

 

Test af Autodiscover og Exchange Web Services

Microsoft har et online værktøj, som kan bruges til at kontrollere opsætning af Exchange Servere. Vi anbefaler at man benytter dette værktøj

Microsoft Remove Connectivity Analyzer

Step 1

Vælg testen: “Microsoft Exchange Web Services Connectivity Tests, Synchronization, Notification, Availability, and Automatic Replies”

autodiscover-test-step-1

Step 2

Herefter indtastes informationer for den bruger, der testes på:

autodiscover-test-step-2

Bemærk, at der skal sættes kryds i “Use Autodiscover to detect server settings”, og at der ikke må sættes kryds i “

Step 3

Herefter køres testen og resultatet vises

autodiscover-test-step-3

Hvis der er advarsler, skal disse gennemses for eventuelle problemer. I dette eksempel er advarslen:

11untitled

Denne betyder, at certifikatet ikke vil fungere på ældre Windows versioner (Windows XP og ældre).

Hvis værktøjet finder fejl, skal disse løses, før synkroniseringen vil fungere.

 

 

Håndtering af rabatter på en sag

Tidligere var rabatter begrænset til at være en ændring i listeprisen på hver sagslinje og det var således kun kundens pris, der stod på tilbud, ordrer og fakturaer.

I foråret udbyggede vi PDF udgaverne af tilbud, order og fakturaer til have en rabatkolonne, således kunden tydeligt kunne se, at de havde fået rabat på de givne varer/ydelser.

rabtconfig

Med input fra flere gode brugere af 360 Business Tool, har vi udvidet visningen af rabatter på PDF’erne, således rabatten nu også kan vises i procent af listeprisen.

Rabatkolonnen skjules naturligvis automatisk på PDF’erne, hvis der ikke er givet rabat på sagen overhovedet. Således opfordres kunden ikke utilsigtet til at bede om rabat.

rabatpct

a-skat frister 2016

Frister for betaling af A-skat og AM-bidrag i 2016

Mindre virksomheder:

(årlig A-skat højst 1 million/år eller AM-bidrag højst 250.000/år)

10. februar 2016
10. marts 2016
11. april 2016
10. maj 2016
10. juni 2016
11. juli 2016
10. august 2016
12. september 2016
10. oktober 2016
10. november 2016
12. december 2016
17. januar 2017

Store virksomheder:

(årlig A-skat over 1 million/år eller AM-bidrag over 250.000/år)

29. januar 2016
29. februar 2016
31. marts 2016
29. april 2016
31. maj 2016
30. juni 2016
29. juli 2016
31. august 2016
30. september 2016
31. oktober 2016
30. november 2016
30. december 2016

Genvejstaster til hurtig oprettelse

De nye genvejstaster til hurtig oprettelse er

Ctrl+Alt+S opretter ny sag
Ctrl+Alt+I opretter ny faktura (invoice)
Ctrl+Alt+H opretter helpdesk ticket
Ctrl+Alt+A opretter ny aktivitet i kalenderen

hurtig oprettelse af sager, aktiviteter m.v.

De følger således syntaksten for søgning efter samme

Ctrl+Shift+S søger efter sager
Ctrl+Shift+I søger efter fakturaer (invoices)
Ctrl+Shift+H søger efter helpdesk tickets

En komplet liste med genvejstaster kan fremsendes ved at kontakte vores support på support@360businesstool.com

Understøttelse af nye bank formater

Danske banker som benytter webbanker udviklet af BEC (se listen nederst) har fået bedre muligheder for at ekspotere kontoudtog, og vi giver nu mulighed for at drage fordel af dette i 360.

Fordelen ved de nye formater er at der kommer væsentlig flere detaljer med over i 360, hvilket gør det endnu hurtigere af afstemme banken.

Første gang du vil eksportere fra din netbank skal du opsætte formatet således:

BEC Bankfil Format

Du kan med fordel gemme dette format, så vil din netbank automatisk benytte dette fremover.

I 360 gør du bare som du plejer:

Importer kontoudtog i 360

Følgende banker benytter banksystemer leveret af BEC:

 • Nykredit Bank
 • Spar Nord
 • Arbejdernes Landsbank
 • Handelsbanken
 • vestjyskBANK
 • Danske Andelskassers Bank
 • Den Jyske Sparekasse
 • GrønlandsBANKEN
 • Fynske Bank
 • Lollands Bank
 • Salling Bank
 • Lægernes Pensionsbank
 • Totalbanken
 • Møns Bank
 • Pensam Bank
 • Merkur Andelskasse
 • Hvidbjerg Bank
 • Frørup Andelskasse
 • Søby-Skader Halling Sparekasse
 • Andelskassen Fælleskassen
 • Faster Andelskasse
 • Frøslev-Mollerup Sparekasse
 • Københavns Andelskasse
 • Danmarks Nationalbank
 • FIH Erhvervsbank
 • Swedbank
 • SEB
 • Coop Bank
 • PFA Bank
 • Finanstilsynet
 • Finansrådet
 • FS Bank
 • BIL Danmark
 • PensionsInfo
 • Vækstfonden
 • Fortis Bank
 • RBS
 • Citibank
 • Lægernes Pensionskasse
 • Letpension
 • Lokale Pengeinstitutter
 • Bankpension
 • BankInvest
 • Santander Consumer Bank
 • Maj Bank A/S
 • Sparinvest