Kalender synkronisering med dit CRM System

Uanset dine daglige arbejdsopgaver, er en kalender til planlægning og opfølgning  uundværlig. Det frustrerende er bare, at det kan være vanskeligt at holde alt i én kalender.

Det kan du med 360 Business Tool, da vi synkroniserer kalenderen med Office 365 eller on-premise Exchange servere.

Krav til denne funktion:

  1.  360 Business Tool abonnement (fra DKK 149/bruger/md.)
  2. En version af Microsoft Office 365, der indeholder hosted kalender (fra DKK 25/bruger/md.)

Microsoft og deres partnere har en række versioner, der indeholder hosted kalender:

Vores support team hjælper naturligvis gerne med at få synkroniseringen af kalenderen på plads, når de to krav ovenfor er opfyldt.

Flere email skabeloner til tilbud/faktura

Flere kunder har efterlyst, forskellige e-mail skabeloner til udsendelse af tilbud og fakturaer. F.eks. skrives i forskelligt sprog til forskellige kundegrupper, og det har ikke tidligere været understøttet i 360 Business Tool.

Det er let at konfigurere, og følger med i alle abonnements typer.

tilbudtempny

Det er let at oprette en ny mail skabeloner

 

tilbudselect

Når det PDF-genererede tilbud er dannet, sendes det nemt til kunden, og nu med valget mellem forskellige mail skabeloner

 

 

 

 

 

 

Fast fodnote på ordrebekræftelser

Oktober måneds første nyhed vedrører primært de kunder, der anvender 360 Business Tool til håndtering af tilbud og ordrebekræftelser.

Vi har nu gjort det muligt at have en fast fodnote på ordrebekræftelser – uafhængig af fodnoten på tilbud.

Det kan f.eks. anvendes til at præcisere leveringsbetingelser og -tidspunkt eller til at skrive kundens navn og dato med henblik på senere underskrift som accept af ordren.

ordrebefodnote

 

 

 

 

Sortering i listen af aktivitetstyper

Når der arbejdes med kalendermodulet i 360, skal der vælges aktivitetstype for at få automatisk varighed, baggrundsfarve samt validering på udfyldelse af kunde og eventuelt sag sat på aktiviteten.

Listen med aktivitetstyper har indtil nu været sorteret alfabetisk uden mulighed for at ændre rækkefølgen.

Fra og med version 9.1.234 er det muligt at sortere i rækkefølgen af aktivitetstyper.

Det kan med fordel bruges til at få aktivitetstyper, der bruges oftest øverst i listen, eller til at sortere aktivitetstyperne i kronologisk rækkefølge, så det passer til forretningsgangen i salgs- og/eller leveranceafdelingen.

aktivsort

Tidsregistrerings dashboard i 360 Business Tool

Som et af de få CRM systemer på markedet, kan der tidsregistreres direkte fra kalenderen i 360 Business Tool.

I denne omgang har vi udarbejdet et meget overskueligt dashboard, der viser tidsregistreringer opdelt i fakturérbare og ikke-fakturébare timer.

Der findes et personligt dashboard, så montøren, konsulenten eller projektmedarbejderen kan se sin egen indsats.

Naturligvis findes også et fælles dashboard for hver forretningsenhed eller den samlede forretning, således projektleder, afdelingsleder eller topledelsen kan få overblikket med faktureringspotentialet.

tidsreggraf

 

Skift af produkt på sagslinjer kan opdatere priser og beskrivelse

Når du indsætter en sagslinje i 360 Business Tool, hentes produktets eller ydelsens beskrivelse, pris m.v. fra produktkartoteket. Nøglen til opslaget er produktets/ydelsens nummer.

Flertallet af vores kunder vælger et produkt, og tilpasser derefter beskrivelsen på den konkrete sag, antal og giver eventuelt lidt rabat på listeprisen, for til sidst at komme i tanke om, at produktet skulle være et andet.

Ærgeligt, at gængse CRM og ERP systemer overskriver sælgerens anstrengelser med standard beskrivelse og listepriser, når der skiftes produkt!

I 360 spørger vi sælgeren, om hun/han ønsker at opdatere fra produktkartoteket eller beholde sine tilpasninger på sagslinjen, når produktet skiftes.

sagskiftprod

 

Afslutsmarkering på fremtidige aktiviteter

Anvender du kalender modulet i 360 Business Tool til opfølgning på dine møder og tilbud? Eller tidsregistrerer du i forbindelse med en kundeleverance?

Så har naturligvis også oplevet vores geniale funktion, der kopierer en aktivitet med noter til senere opfølgning, ved et enkelt klik på knappen “Afslutsmarkér den valgte”?

Så er du ved en fejl måske også kommet til at afslutte den nyligt planlagte aktivitet?

Kan du svare to gange “Ja” eller mere til ovenstående, så har vi godt nyt til dig.

Vi har lavet validering på, at du ikke bør afslutte en aktivitet, der ligger ud i fremtiden.
Vi har ikke spærret for det, for nogle er ekstremt effektive i deres arbejde.

afslutfremtidaktiv

 

 

Skift af regnskabskonto på en sag

Tilbud, ordre og fakturaer tager udgangspunkt i modulet SAGER i 360 Business Tool.

En sag består af en række produkter og ydelser, der hentes fra produktkartoteket, hvor produktnummer, beskrivelse, priser samt bogføringskonto (for omsætning) er angivet.

I forbindelse med tilbudsgivning til, og fakturering af, kunder udenfor EU kan det være nyttigt at angive en alternativ konto og momskode.

Ligeledes hvis din virksomheder forhandler mobiltelefoner, bærbare computere m.v., hvor der er pålagt omvendt betalingspligt af moms, kan denne løsning anvendes.

Læs mere om omvendt betalingspligt her:
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2161804&vId=0

sagskontonr

 

 

 

 

Multikoder på kontakter og firmaer

Flere og flere kunder bruger multikoder til at angive vigtig information på sine kunder og kontaktpersoner.

Multikoder kan f.eks. anvendes til at

  • beskrive potentialet hos en kunde
  • angive de produkter, en kunde har interesse i
  • notere de interesser og præferencer kontaktpersonen har

I denne omgang har vi ændret skærmbilledet på marketing fanebladet for både firmaer og kontaktpersoner. Således er der nu bedre overblik med de valgte multikoder og det er blevet lettere at tilføje yderligere multikoder.

multikoder

multikodeknt