En lang række forbedringer

Vi har med releasen af version 9.1.120 implementeret en lang række forbedringer. Denne version blev releaset for længe siden, men vores blogpost var ved en fejl ikke sat til offentlig, så derfor var disse forbedringer “hemmelige” indtil nu.

 • Forbedringer til lønkørsler. Lettere at oprette en ny, lettere at finde ikke afsluttede.
 • Opret faktura udfra købsfaktura. Har du ikke lavet en sag og/eller faktureret din kunde når du modtager en faktura fra din leverandør, kan du nu på en let måde danne en faktura som du kan sende til din kunde.
 • Forbedringer til forretningsenhed. Mulighed for separate faktura afsender adresser, bankkonto samt brevpapir
 • Forbedringer ved fakturering. 0-fakturaer markeres nu automatisk som betalt når de afsendes.
 • Tilføjet et dokumentfaneblad på sager
 • Mulighed for at angive e-conomic momskode på debitorer
 • Farver på aktiviteter kan nu styres udfra deres type
 • Dashbord. Bedre sortering af igangværende sager
 • CVR import er nu gratis hvis man har direkte experian eller krak
 • Bedre regnskabsgraf på kunder
 • Forbedringer til bestillinger. Mulighed for at fjerne afslutsmarkeringen. Kunne benytte manuelt eller automatisk nummerering. Kunne angive forretningsenheder.
 • Kunne gemme resultatet af en søgning. Mulighed for at give et sådan resultat til en anden bruger
 • Forbedringer til søgninger efter produkter. Tilføjet mulighed for produktgruppe, EAN mm.
 • Forbedringer til søgninger efter sager. Tilføjet mulighed for beskrivelse
 • Exchangeinterface. Giver nu mulighed for at skifte aktivitetstype mv .selvom aktiviteten er låst fra exchange.
 • Kunne angive sagsspecifikke betalingsbetingelser
 • Kunne angive fakturaspecifikke bankoplysninger
 • Forbedringer til klippekort. Mulighed for automatisk at bruge klippekort både ved afslutsmarkering af sager og ved dannelse af fakturaer. Både fra den enkelte/sag faktura og fra lister.

Index-regulering af priser

I den nye version af 360 Business Tool har vi åbner op for automatisk indeks-reguleringer.

Der er kommet en række funktioner der gør det let at regulere priser på produkter, ydelser, timepriser, igangværende sager, fakturagrundlag, kontrakter mv.

Som altid er disse funktioner automatisk inkluderet i systemet, og koster ikke ekstra. Det skal blot slås til under indstillinger.

 

Godkendelse af fakturaer

Vi har i dag releaset en ny version som indeholder et modul til styring af godkendelses flowet i forbindelse med fakturamodtagelse.

Brugere med rollen økonomi har mulighed for selv at godkende fakturaer eller at overdrage godkendelsen til andre brugere. Brugere kan se de fakturaer som de er blevet tildelt, og de kan så godkende/afvise eller sende fakturaen videre til en anden medarbejder.

Brugere i økonomi funktionen kan løbende holde øje med om fakturaer bliver godkendt af de respektive brugere, og se hvor i flow’et den enkelte faktura befinder sig.

Dette modul er (som alle vores moduler) automatisk med i prisen, og kan slås til under “Program, Indstillinger, Funktioner”

Nye kørekortregler og -kategorier

Den 19. januar 2013 tråde de nye regler omkring kørekørt i kraft.

De nye regler introducerer en række nye kategorier:

 • AM – Knallert
 • A1 – Lille motorcykel
 • A2 – Mellemstor motorcykel
 • C1 – Lille lastbil
 • D1 – Lille bus

På samme måde er der kommet flere kategorier for påhængskøretøj:

 • C1/E – Lille lastbil med stort påhængskøretøj
 • D1/E – Lille bus med stort påhængskøretøj

Hvis du bruger chauffør og ruteplanlægning i 360 Business Tool, kan du bruge angive hvilke kategorier de enkelte chauffører har, samt hvilke kategorier de enkelte vogne og trailere kræver.

For at læse mere omkring de nye regler og kategorier henviser vi til politiets hjemmeside.

Rykkergebyr og rentesatser i 2013

Dette er historiske satser, se satserne for rykkergebyrer i 2020.

Den 1/3 træder den nye rentelov i kraft og dette medfører en række mindre justeringer til de nuværende regler.

Reglerne omkring gebyrer ved for sen betaling ændres ikke, men der kommer mulighed for at tillægge et administrations bebyr.

De nuværende (2012) satser er:

 • 1 Rykker 100,00
 • 2 Rykker 100,00
 • 3 Rykker 100,00
 • Inkassogebyr 100,00
 • Inkassosalær 1.950,00

Efter 1. marts 2013 er satserne således:

 • 1 Rykker 100,00
 • 2 Rykker 100,00
 • 3 Rykker 100,00
 • Kompensationskrav 310,00
 • Inkassogebyr 100,00
 • Inkassosalær 1.950,00

Samtidigt hæves den maksimale rentesats hæves fra 7% til 8%.

360 Business Tool hjælper dig med at holde styr på din faktureringsproces, herunder også hvorvidt betalinger forfalder til tiden. Rykkere kan sendes via systemet og betaler kunderne stadig ikke kan sagerne direkte overføres til inkasso. Læs mere på vores hjemmeside.

Statens takster for diæter i 2013

Bemærk dette er historiske satser de nuværende diætsater kan ses her: Statens takster for diæter i 2018

Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er ikke ændret fra 2012 og er således forstsat:

 • 386,75 Diæt m/Morgenmad
 • 318,50 Diæt m/Morgen+Aften
 • 204,75 Diæt m/Morgen+Middag+Aften
 • 455,00 Diæt u/mad
 • 18,96 Diæt timetillæg

For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper

Diæt Satser 2013

Statens km takster for kørsel 2013

Bemærk dette er historiske satser. De nuværende km satser kan ses her: km takster for kørsel i 2018

Der er kommet nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Satserne for 2013 er således:

 • Kørsel til og med 20.000 km årligt
  3,82 kr.
 • Kørsel ud over 20.000 km årligt
  2,13 kr.

Vi anbefaler at du opdaterer satserne i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper.

Km Satser 2013

 

 

 

 

 

 

Se også

Incontrol IC System/G2 migrering

Vi har i samarbejde med en kunde udviklet et program der kan migrere data fra Incontrol/IC til 360 Business Tool.

IC System/G2 er et danskudviklet CRM system som en af vores kunder havde benyttet gennem mange år. Nu ønskede de at konvertere til 360 Business Tool, og ville selvfølgelig gerne beholde historik på deres kunder. Vi valgte at udvikle et konverteringsprogram der kan konvertere følgende data fra IC System/G2:

 • Virksomhedsoplysninger
 • Kontaktpersoner
 • Aktivitetshistorik
 • Planlagte opgaver
 • Dokument katalog
 • Eksisterende udstyr
 • Segmentkoder
 • Noter

Hvis I tidligere har benyttet et andet system end 360 Business Tool, og ønsker I at overføre historiske data, er I altid velkomne til at kontakte os.

Opdeling på forretningsenheder

Vi har i den seneste version udvidet mulighederne for benytte forretningsenheder / business units i 360. Specielt vores større kunder har glæde af at kunne opsplitte deres sager, fakturaer, varebestillinger, indkøb på forskellige forretningsenheder.

Hvis jeres system understøtter multidimensionelle kontoplaner overføres disse informationer automatisk ved vores indbyggede regnskabssynkronisering.