Opsætning af Office 365 kalender synkronisering

Med 360 Business Tool kan du synkronisere din kalender og dine opgaver med din Office 365 løsning.

For at 360 kan synkronisere med Office 365 skal dette konfigureres.

Trin 1 (Slå Kalender Sync til):

Under systemopsætninger skal funktionen slås til under fanebladet “Kalender” i 360. Sørg for at vælge OAuth som godkendelsesmetode.

Hvis du benytter egen Exchange installation, eller af andre årsager ikke ønsker at benytte OAuth (Modern Authentication) skal du følge denne vejledning istedet

Opsætning af Exchange kalender synkronisering

Trin 2 (Start Godkendelse):

Klik på “knappen med nøglerne” for at give vores systemer lov til at synkronisere jeres Office 365 kalendre og opggaver.

Indtast din Office 365 email adresse og tryk på “start” knappen.

Trin 3 (Accepter Godkendelsen):

Du vil blive ledt igennem dit normale Office 365 loginforløb og herefter bliver du presenteret for nedenstående dialog.

Tryk på “Accept” knappen.

Trin 4 (Vælg brugere):

Du kan for hver enkelt bruger i 360 angive om dennes kalender skal synkroniseres. Dette gøres fra bruger stamdata. Sørg for at vælge “Systemopsætning” som godkendelsesmetode.

Trin 5 (Vent på første synkronisering):

Efter at interfacet er slået til, vil systemet begynde at synkronisere. Denne synkronisering sker “ude i skyen” og påvirker ikke den enkelte klient. Alle brugere kan således fortsætte med at benytte 360, mens synkroniseringen sker. Første synkronisering tager normalt 15-30 minutter, herefter vil systemet automatisk synkronisere ændringer ca. hvert 10 minut.

Exchange Sync Status

Trin 6 (nyd livet)

Alle ændringer, du foretager i kalenderen i 360, overføres nu automatisk til din Exchange kalender, og kan dermed ses på din smartphone og i din Outlook. På samme måde kommer aftaler, du opretter i kalenderen, på din smartphone tilbage til 360. Alt dette sker helt automatisk og kræver ikke nogen aktive handlinger fra den enkelte bruger.

Procenterne i pipeline grafen

Vi får ind i mellem spørgsmål til procenterne i vores pipeline graf.

De procenter som står i pilene der adskiller pipeline-sektionerne, er beregnet ud fra proceskodernes vægtning. Det er et estimat over hvor mange sager der bevæger sig fra en fase til en anden, baseret på vægtninger på proceskoderne. Det vil sige, at hvis man ændrer vægtningerne, ændres både de vægtede værdier af sagerne og estimatet for antallet af sager der går videre fra en fase til den næste.

Vægtninger på proceskoder er altså ikke dynamisk beregnet ud fra historiske data. Det er derfor vigtigt at de indtastede vægtninger på proceskoderne er realistiske for fremtidige sager.

I dette eksempel beregner systemet for eksempel at 20% af sagerne aldrig går videre fra status ”Lead” til status ”Kvalificeret Lead” (og dermed at 80% går videre). Det gøres ved hjælp af formlen: 100 – (efterfølgende proceskodes vægtning – nuværende proceskodes vægtning).

Ex: 100 – (25 – 5) = 80%.
Ex: 100 – (50 – 10) = 60%.
Ex: 100 – (75 – 25) = 50%.
Ex: 100 – (95 – 50) = 55%.
Ex: 100 – (95 – 75) = 80%.

Opsætning af Exchange / Office 365 kalender synkronisering

Bemærk: Hvis du benytter Office 365 kan du følge denne vejledning Opsætning af Office 365 kalender synkronisering

Der er flere måder at få 360 Business Tool til at synkronisere kalenderen med Exchange / Office 365. Den hurtigste måde at komme i gang, er ved at hver enkelt bruger indtaster Exchange brugernavn & kodeord i eget stamdata.

Men det kan give problemer i særlige tilfælde, hvis man skifter ansvarlig bruger på en kalender aktivitet i 360, og brugerne ikke har rettighed til at ændre hinandens kalendere i Exchange.

For eksempel – hvis bruger A ikke har rettigheder til bruger B’s kalender, så kan det give problemer at skifte ansvarlig i 360 fra bruger B til bruger A, fordi skift af ansvarlig i Exchange reelt betyder oprettelse af en aktivitet i bruger A’s kalender og sletning af en aktivitet i bruger B’s kalender. Oprettelsen i bruger A’s kalender går godt, men sletningen i bruger B’s kalender fejler.

Der er flere måder at løse det på, men det nemmeste og mest driftsikre er, at oprette en Exchange konto specifikt til 360 (benyttes der Office 365 behøver denne konto kun en Exchange Online licens). Det bliver også nemmere for 360 brugerne, da de så ikke selv behøver at indtaste individuelle kodeord på deres bruger-profiler.

Der skal oprettes en Exchange mailboks som har rettigheder til alle 360 brugeres Calendar + Task folders. Kontoen skal opsættes så UPN er det samme som dens e-mail adresse.

Det simpleste er at give kontoen full-mailbox-access til brugernes mailbokse, men 360 behøver kun ovenstående rettigheder. Husk at kontoen også skal have samme rettigheder til nye brugere, der oprettes i fremtiden.

360’s synkroniserings-servere skal kunne connecte til denne konto vha. Autodiscover, så dette skal være konfigureret korrekt. Følg evt. vores vejlening omkring test af Autodiscover.

Når kontoen er oprettet, indtastes dennes e-mail og adgangskode i 360 Business Tool. Dette gøres under ”Program” -> ”Indstillinger” -> ”Kalender”.

Herefter kan kodeordet slettet fra de enkelte brugeres opsætning.

Se evt også denne artikel som ligeledes omhandler opsætning a kalendersynkronisering.

Gratis Webinar om Kreditpolitik og Fremtidens Inkasso

Dårlige betalere støder de fleste virksomheder på. Desværre – for det er både irriterende og tidskrævende. Hvis du er enig, så er vores gratis webinar noget for dig.

Advokaternes Inkasso Service, Webinar med Billy, Dansk Byggeri, 360 Business Tool, Rykkerportalen og Regnskabsskolen, v4

Webinaret vil være af ca. 1 times varighed. Det organiseres af 360 Business ToolAdvokaternes Inkasso ServiceBilly Regnskabsprogram, Dansk Byggeri, Regnskabsskolen og Rykkerportalen. Under webinaret kan du stille spørgsmål eller blot lytte med.

Læs mere på https://www.inkassoadvokat.dk/billy/webinar/

 

Integrationen til Advokaternes Inkasso Service (AIS)

Vores integration med Advokaternes Inkasso Service er nu færdigtestet, og en forankret del af 360 Business Tool.

Hvis kunderne ikke betaler dine fakturaer som aftalt, bliver dette tydeliggjort i 360 Business Tool. Med systemet sikrer du en nem rykkerprocedure, hvor formalia bliver overholdt i forhold til tidsfrister og gebyrer. Såfremt sagen ikke resulterer i betaling, kan du med et enkelt klik sende sagen til Advokaternes Inkasso Service, som varetager det videre sagsforløb.

Læs mere om integrationen her eller tag fat i vores 360 Business Tool support, så forklarer vi hvordan du får glæde af integrationen.

Kommende integration til Advokaternes Inkasso Service

Vi er undervejs med en integration til Advokaternes Inkasso Service. Integrationen er under udvikling, og lægges i beta test ganske snart.

Som bruger af 360 Business Tool betyder det, at du med et enkelt klik på musen kan sende dit krav til Advokaternes Inkasso Service og få inkasso uden omkostninger. Du kan læse mere om Advokaternes Inkasso Service her …

Vi glæder os meget til at præsentere løsningen for vores brugere.

360 Master Data Management Tool

We have developed a variant of 360 Business Tool called 360 MDM Tool. “MDM” stands for “Master Data Management”, and it enables data suppliers to create and maintain a single point of reference for core data, such as sites, persons and occupations.

The technical requirements for a master data management tool differs fundamentally from a business tool, because there is no need for transaction data such as activities, campaigns, events, expenses, quotes etc. Instead, the focus lies solely on maintaining the core data, which serves as base for the business tools.

Significant features of our MDM Tool are core data maintenance, mass updates, change logging, duplicate detection, consolidation, validation, data quality indicators, imports and exports.

Our first customer on the tool is a major European supplier of master data for the life sciences industry. The system is already in use in 11 European countries, and more are on the way.

You can read more about Master Data Management here.

Please contact us for more information about our MDM system.

Elektroniske prisfiler

Done! Så kan vi også importere elektroniske prisfiler fra XL-Byg, Bygma og Brødrene Dahl. Dem føjer vi til den allerede lange liste af leverandører, vi integrerer med, heriblandt ALSO Actebis, Dansk Computer Center, DCS, Dustin, EET, RONI og TechData. Har vi glemt nogen?

360 Supportmodul frigivet

Så har vi frigivet vores længe ventede supportmodul til 360 Business Tool.

Brug modulet til at oprette support tickets, holde styr på supportbetingelser / SLA, importere support-relaterede e-mails, håndtere intern og ekstern kommunikation, uddelegere og eskalere supportsager m.v. Alt information samles naturligvis på kunden, så 360 graders overblikket bevares.

Alle 360 systemer vil blive opgraderet i den nærmeste fremtid, så modulet bliver tilgængeligt. Vi fortsætter naturligvis udviklingen, og vil løbende forbedre funktionaliteten, også på supportmodulet.

imagesP8SWJO46