En række forbedringer

Vi har idag implementeret en række forbedringer i 360:

EXE Version: 9.1.40, Metadata: 27-09-2011 21:15

 • Mulighed for at oprette et dokument direkte fra dokumentfanebladet på et firma
 • Tiptekster på knapperne på dokumentkontroller
 • Bedre visning af dokumentnavn på dokumentkontroller
 • Mulighed for at angive standard aktivitetstype under indstillinger
 • Mulighed for at angive standard opgavetype under indstillinger
 • Mulighed for at angive standard betalingsbetingelser under indstillinger
 • Mulighed for at se produkter og produktgrupper under indstillinger
 • Fixet så “CDM System” menupunktet nu igen hedder “Program”
 • Mulighed for at oprette blanke linjer på sager+tilbud+fakturaer
 • Ved oprettelse af linjer på sager+tilbud+fakturarer placeres de nu over den markerede i listen
 • Bedre stamdatabillede til opgaver

Der er sikkert også en række mindre rettelser som ikke er med på listen…