DB beregning

Ved anvendelse af modulet SAGER i 360 Business Tool, samles varer og ydelser i en overskuelig visning. Er der registreret kostpriser på varer og ydelser, udregnes dækningsbidrag og dækningsgrad ligeledes.

Slås modulet KØBSFAKTURAER til, bliver beregningen af DB lidt mere avanceret og grundlaget fremgår på den enkelt sag under fanen [Totaler].

Den korte forklaring på beregning af DB:
Hvis sagens proceskode = Ordre, så vises “realiserede tal”, ellers vises “forventet” tal fra fanebladet [Totaler].
Hvis købsfakturaer er slået til, så findes omkostningen/købspris ud fra de tilknyttede købsfakturaer, ellers benyttes kostpriser fra sagens linjer.

 

Integrationen til Advokaternes Inkasso Service (AIS)

Vores integration med Advokaternes Inkasso Service er nu færdigtestet, og en forankret del af 360 Business Tool.

Hvis kunderne ikke betaler dine fakturaer som aftalt, bliver dette tydeliggjort i 360 Business Tool. Med systemet sikrer du en nem rykkerprocedure, hvor formalia bliver overholdt i forhold til tidsfrister og gebyrer. Såfremt sagen ikke resulterer i betaling, kan du med et enkelt klik sende sagen til Advokaternes Inkasso Service, som varetager det videre sagsforløb.

Læs mere om integrationen her eller tag fat i vores 360 Business Tool support, så forklarer vi hvordan du får glæde af integrationen.

Kommende integration til Advokaternes Inkasso Service

Vi er undervejs med en integration til Advokaternes Inkasso Service. Integrationen er under udvikling, og lægges i beta test ganske snart.

Som bruger af 360 Business Tool betyder det, at du med et enkelt klik på musen kan sende dit krav til Advokaternes Inkasso Service og få inkasso uden omkostninger. Du kan læse mere om Advokaternes Inkasso Service her …

Vi glæder os meget til at præsentere løsningen for vores brugere.

Leveringsdato på ordre og faktura

Flere og flere af vores kunder har efterlyst flere datoer i 360, således det bliver lettere at styre leverancen.

Vi har i denne omgang indført et simpelt datofelt på ordre og fakturakladden, således en leverancedato kan angives. Dette felt føres med i integrationen til de mest anderkendte økonomisystemer, som 360 integrerer med.

Vi forventer at en senere release vil indeholde søgninger, rapporter og dashboard til overblik med leverancedatoer.

 

Salgstal kan nu indlæses i 360

De kunder, der fakturerer fra vores løsning, har naturligvis fine grafer, der sammenholder sælgernes budget, aktuel pipeline med sidste års salgstal og salget år til dato. Se eksempel på graferne her.

Kunder, der fortsat fakturerer fra sit økonomisystem, har efterspurgt muligheden for at indlæse salgstal, (dvs. fakturanummer, fakturabeløb fakturabeskrivelse m.v.) i 360, således sælgerne hurtigt får overblik med størrelsen af en kunde.

Vi har nu udviklet et grænsesnit, således salgstal fra de mest almindelige økonomisystemer kan indlæses.

Kontakt vores support team for at høre mere om mulighederne samt filformatet.

 

Ny tilbudstype: Overslag

Vores tilbudsskabelon viser konsekvent alle detaljer om den enkelte vare/ydelser, herunder også stykpriser, antal og linjetotaler.

Flere kunder har efterlyst en mere overordnet tilbudsgivning, hvor der udelukkende vises en grandtotal nederst på tilbuddet.

Det har vi udviklet og implementeret som en afart af tilbuddet. Vi kalder det ganske enkelt et “Overslag”.

 

Outlook blokerer afsendelse af mails fra 360

På nogle maskiner ses en advarsel som nedenstående, når 360 skal sende en mail: 

 

Denne advarsel skyldes opsætningen af Outlook, og kan ikke ændres af 360.

På de fleste brugeres maskiner, vil Outlook pr. default kun vise advarslen, hvis der ikke er installeret et anti-virus program. Hvis advarslen skal slås fra kan følgende vejledning eventuelt benyttes:

http://www.ryadel.com/en/how-to-stop-the-outlook-a-program-is-trying-to-access-pop-up/)

Hvis der køres på en fjernskrivebordsløsning eller tilsvarende, hvor administrationen af maskinen, styres fra centralt hold, kan advarslen slås fra vha. Group Policies (se eventuelt: https://www.msoutlook.info/question/883)

 Til de teknisk interesseret, kan det oplyses, at 360 Business Tool kommunikerer med Outlook ved hjælp af ”Microsoft COM Office Automation”, som er den anbefalede måde at integrere med programmer i Office pakken.

Alternativ leveringsadresse på følgesedler

Vi har erfaret at flere af vores kunder anvender følgesedler til at sende halvfabrikata til samarbejdspartnere for at få emnet/varen videre forarbejdet.

Samarbejdspartneren kan have behov for at kende slutkundens navn og adresse i forbindelse med leverancen og fakturering.

Således har vi udvidet vores følgesedler til at indeholde en alternativ adresse til levering.