Statens takster for diæter i 2021

Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er i 2020 således:

 • 452,20 Diæt m/Morgenmad
 • 292,60 Diæt m/Morgen+Frokost
 • 133,00 Diæt m/Morgen+Frokost+Aften
 • 292,60 Diæt m/Morgen+Aften
 • 372,40 Diæt m/Frokost
 • 212,80 Diæt m/Frokost+Aften
 • 372,40 Diæt m/Aften
 • 532,00 Diæt u/mad (kostsatsen)
 • 228,00 Logisatsen
 •   22,17 Diæt timetillæg

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper

Der er ligeledes nye km takster for kørselsgodtgørelse 2021.

Diæt Satser 2018

Se også

Se også satserne for rykkergebyrer og renter i 2021.

Statens km takster for kørsel 2021

Der er pr. 1. januar 2021 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Som noget nyt har Skatterådet præciseret: “erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert”.

Satserne for 2021 er således:

 • Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt
  3,44 kr.
 • Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt
  1,90 kr.
 • Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter + el-løbehjul
  0,54 kr.

Se også:

Vi anbefaler at du opdaterer satserne i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper.

Km Satser 2013

Se også

Opsætning af Office 365 kalender synkronisering

Med 360 Business Tool kan du synkronisere din kalender og dine opgaver med din Office 365 løsning.

For at 360 kan synkronisere med Office 365 skal dette konfigureres.

Trin 1 (Slå Kalender Sync til):

Under systemopsætninger skal funktionen slås til under fanebladet “Kalender” i 360. Sørg for at vælge OAuth som godkendelsesmetode.

Hvis du benytter egen Exchange installation, eller af andre årsager ikke ønsker at benytte OAuth (Modern Authentication) skal du følge denne vejledning istedet

Opsætning af Exchange kalender synkronisering

Trin 2 (Start Godkendelse):

Klik på “knappen med nøglerne” for at give vores systemer lov til at synkronisere jeres Office 365 kalendre og opggaver.

Indtast din Office 365 email adresse og tryk på “start” knappen.

Trin 3 (Accepter Godkendelsen):

Du vil blive ledt igennem dit normale Office 365 loginforløb og herefter bliver du presenteret for nedenstående dialog.

Tryk på “Accept” knappen.

Trin 4 (Vælg brugere):

Du kan for hver enkelt bruger i 360 angive om dennes kalender skal synkroniseres. Dette gøres fra bruger stamdata. Sørg for at vælge “Systemopsætning” som godkendelsesmetode.

Trin 5 (Vent på første synkronisering):

Efter at interfacet er slået til, vil systemet begynde at synkronisere. Denne synkronisering sker “ude i skyen” og påvirker ikke den enkelte klient. Alle brugere kan således fortsætte med at benytte 360, mens synkroniseringen sker. Første synkronisering tager normalt 15-30 minutter, herefter vil systemet automatisk synkronisere ændringer ca. hvert 10 minut.

Exchange Sync Status

Trin 6 (nyd livet)

Alle ændringer, du foretager i kalenderen i 360, overføres nu automatisk til din Exchange kalender, og kan dermed ses på din smartphone og i din Outlook. På samme måde kommer aftaler, du opretter i kalenderen, på din smartphone tilbage til 360. Alt dette sker helt automatisk og kræver ikke nogen aktive handlinger fra den enkelte bruger.

Mitel – integration mellem CRM og telefoni

 • Vil du gerne kunne ringe dine kunder på direkte fra dit CRM system?
 • Vil du gerne slå kunden op i CRM systemet når telefonen ringer?
 • Bruger du en telefoni-leverandør som anvender Mitel Telepo?

Dette kan lade sig gøre med 360 Business Tool og opsætningen tager kun et minut.

Step 1
Slå telefonifunktionerne til i 360 Business Tool

Step 2
Konfigurer Mitel Telepo til at håndtere “callto: og tel:” links

Sådan, nu kan du trykke på telefonikonet i 360 når du skal ringe til en kunde.

Hvis du vil have 360 Business Tool til også at håndtere indgående opkald, kan du slå det til:

Step 3
Opsæt 360 Business Tool som “Ekstern applikation” i Telepo

I feltet “Angiv start-URI”: benyttes:

tsz:CallFrom:$CALLINGNUMBER

På nogle anlæg kan det være nødvendigt at fjerne den landekoden. Dette kan f.eks gøres således:

Det var det hele. 360 Business Tool er nu klar til automatisk at slå kunden op på skærmen når din telefon ringer.

God fornøjelse 🙂

Rykkergebyrer, renter og kompensationsgebyr – 2021 satser

Kompensationsgebyr

310,00 kr. – Må tidligst opkræves efter aftalt forfaldsdag.

Kompensationsgebyr må benyttes ved B2B og kræver at der er en aftalt forfaldsdag. Det er ikke nok at skrive f.eks. “Netto kontant 8 dage” på fakturaen. For at der er tale om en aftalt forfaldsdag, skal kunden gøres opmærksom på betalingsbetingelserne. Dette kan gøres i forbindelse med en ordrebekræftelse eller i jeres standardbetingelser.

Rykkergebyrer

 • 1. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves dagen efter forfaldsdagen
 • 2. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves 10 dage efter 1. rykker er afsendt
 • 3. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves 10 dage efter 2. rykker er afsendt

Der er ikke nogen grænser for hvor mange rykkere der må udsendes, men der må kun pålægges rykkergebyrer på 3 af dem.

Renter

Ved B2C er den maksimale rentesats nationalbankens officielle udlånsrente + 8,05%. Dette kaldes for morarenten

Ved B2B må du gerne aftale en højere rente end morarenten. Rentebetingelserne skal så fremgå af ordrebekræftelsen eller af jeres standard salgs- og leveringsbetingelser.

En ofte brugt betingelse er “2% pr. påbegyndt måned“. Selvom dette ved et normalt lån vil blive opfattet som en “skyhøj rente” (ca 27% årligt) er det helt normalt (og lovligt) at benytte denne i forbindelse med for sen betaling, da kunden jo netop ikke har indgået en aftale om at “låne pengene”

360 Business Tool hjælper dig med at holde styr på din faktureringsproces, herunder også hvorvidt betalinger forfalder til tiden. Rykkere kan sendes via systemet og betaler kunderne stadig ikke kan sagerne direkte overføres til inkasso. Læs mere på vores hjemmeside.

Indlæsning af leverandører i e-conomic

Hvis du benytter dig af vores integrationsmodul: “e-conomic (filbaseret)” kan 360 Business Tool danne filer med leverandører/kreditorer, klar til at blive indlæst i e-conomic.

Første gang du indlæser en fil med med leverandører/kreditore i e-conomic skal du angive hvordan filen skal fortolkes.

Her ses den anbefalede opsætning

Husk at gemme opsætningen, så e-conomic automatisk benytter denne ved fremtidige indlæsninger.

Se også

Indlæsning af kunder i e-conomic

Hvis du benytter dig af vores integrationsmodul: “e-conomic (filbaseret)” kan 360 Business Tool danne filer med kunder/debitorer, klar til at blive indlæst i e-conomic.

Første gang du indlæser en fil med kunder/debitorer i e-conomic skal du angive hvordan filen skal fortolkes.

Her ses den anbefalede opsætning

Husk at gemme opsætningen, så e-conomic automatisk benytter denne ved fremtidge indlæsninger.

Læs også

Indlæsning af kassekladde i e-conomic

Hvis du benytter dig af vores integrationsmodul: “e-conomic (filbaseret)” kan 360 Business Tool danne filer med posteringer, klar til at blive indlæst i kassekladden i e-conomic.

Første gang du indlæser en kassekladde i e-conomic skal du angive hvordan filen skal fortolkes.

Her ses den anbefalede opsætning

Husk at gemme opsætningen, så e-conomic automatisk benytter denne ved fremtidge indlæsninger.

Læs også

En anden udgave af TeamViewer kører allerede

Hvis du i forbindelse med fjernsupport oplever denne besked: “En anden udgave af TeamViewer kører allerede. Luk denne udgave inden TeamViewer genstartes.“. Så skyldes det er “nogen andre” har installeret TeamViewer på din maskine.

En anden udgave af teamviewer kører allerede

Hvis den eksistrende udgave er en ældre version af TeamViewer eller den er sat op med et fast kodeord som du ikke kender – så kan vi ikke yde fjernsupport med denne eksistrende udgave.

Den eksisterende udgave skal derfor stoppes inden vores fjernsupport kan startes. Dette kan gøres således;

For at finde og stoppe en kørende udgave, skal man starte joblisten. Dette kan gøres ved trykke CTRL+SHIRT+ESC, eller ved at højreklikke på statusbaren og vælge jobliste.

Hvis joblisten åbes i den forsimplede version, klikkes “Flere oplysninger”.

Skift til fanen “detaljer”

Sorter på kolonnen “navn” og find den/de udgaver af TeamViewer der kører, og tryk “Afslut job” til disse.

Herefter kan vores fjernsupport startes som normal

Velkommen til vores nye CEO

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi 1. juni 2020 har udvidet ejerkredsen med Poul O. Steffensen, som samtidigt tiltræder som administrerende direktør.

Fremover kommer Poul til at stå ved roret og vil vækste 360 Busioness Tool fra et lokalt dansk CRM-system til en international aktør. Poul har gjort dette før i Gostotech, og har en forkærlighed til de tysksprogede lande.

Henrik Høyer og Thomas Bomberg fortsætter naturligvis i ejerkredsen og får nu bedre tid til at fokusere på produkt, kundeservice og teknik.

Læs hele pressemeddelelsen