Flere data om kunder, emner og samarbejdspartnere

Vi har idag frigivet en ny version. Alle hostede kunder er automatisk opdaterede til dette.

Dette gang har vi haft fokus på at udvide mulighederne for at registrere informationer om kunder, emner, kontakter, samarbejdspartnere med videre. Blandt forbedringer kan nævnes:

  • Funktionkoder. Det er nu blevet lettere at angive funktions-/ansvarsområder på kontaktpersoner (angives på marketing fanebladet). Disse informationer kan bla bruges ved mailinger og markedsføring – og giver også dine kundevendte medarbejdere et bedre overblik over dine kunder/emners ansatte.
  • Koncernhierarkier. Du kan nu angive ejerforhold og koncernhierarkier på firmaer. Hvis denne funktion slås til under indstillinger, vil der på firmaer dukke et nyt faneblad op, hvorpå du kan se moderselskaber, datterselskaber med mere.
  • Firmatyper. Det er nu blevet lettere at angive typer af relationer (partner, konkurrent, rådgiver, forhandler osv) på firmaer (angives på marketing fanebladet). Dette giver dig et bedre overblik over firmaer i din database, og kan kan også bruges ved mailinger og markedsføring.