Flere email skabeloner til tilbud/faktura

Flere kunder har efterlyst, forskellige e-mail skabeloner til udsendelse af tilbud og fakturaer. F.eks. skrives i forskelligt sprog til forskellige kundegrupper, og det har ikke tidligere været understøttet i 360 Business Tool.

Det er let at konfigurere, og følger med i alle abonnements typer.

tilbudtempny

Det er let at oprette en ny mail skabeloner

 

tilbudselect

Når det PDF-genererede tilbud er dannet, sendes det nemt til kunden, og nu med valget mellem forskellige mail skabeloner