Har du styr på priserne for 2015?

Et nyt år betyder ofte nye priser. Har du tænkt over om du skal ændre dine priser?

Der findes I 360 Business Tool en række funktioner til at lave indeksreguleringer af produkter, timepriser, kontrakter mv

indexregulering

Hvis du fx regulerer efter nettoprisindekset, så skal dine priser sættes op med 5.3% i forhold til 2014 priserne. Hvad kan det gøre ved din bundlinie?

3387