Moms på hotelovernatninger i (momssats 2015)

Siden 1. januar 2015 er der fuld fradragsret for moms på hotelovernatninger og der er derfor ikke længere brug for at have en speciel momskode til hotel-moms.

Hvis du har en konto til hotelovernatninger i din kontoplan kan du derfor med fordel ændre standard moms-kontoen fra hotel-moms/halv-moms til almindelig købs-moms