Statens km takster for kørsel 2021

Der er pr. 1. januar 2021 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Som noget nyt har Skatterådet præciseret: “erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert”.

Satserne for 2021 er således:

  • Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt
    3,44 kr.
  • Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt
    1,90 kr.
  • Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter + el-løbehjul
    0,54 kr.

Se også:

Vi anbefaler at du opdaterer satserne i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper.

Km Satser 2013

Se også