Statens takster for diæter i 2021

Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er i 2020 således:

 • 452,20 Diæt m/Morgenmad
 • 292,60 Diæt m/Morgen+Frokost
 • 133,00 Diæt m/Morgen+Frokost+Aften
 • 292,60 Diæt m/Morgen+Aften
 • 372,40 Diæt m/Frokost
 • 212,80 Diæt m/Frokost+Aften
 • 372,40 Diæt m/Aften
 • 532,00 Diæt u/mad (kostsatsen)
 • 228,00 Logisatsen
 •   22,17 Diæt timetillæg

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper

Der er ligeledes nye km takster for kørselsgodtgørelse 2021.

Diæt Satser 2018

Se også

Se også satserne for rykkergebyrer og renter i 2021.

Statens km takster for kørsel 2021

Der er pr. 1. januar 2021 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Som noget nyt har Skatterådet præciseret: “erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert”.

Satserne for 2021 er således:

 • Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt
  3,44 kr.
 • Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt
  1,90 kr.
 • Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter + el-løbehjul
  0,54 kr.

Se også:

Vi anbefaler at du opdaterer satserne i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper.

Km Satser 2013

Se også

Rykkergebyrer, renter og kompensationsgebyr – 2021 satser

Kompensationsgebyr

310,00 kr. – Må tidligst opkræves efter aftalt forfaldsdag.

Kompensationsgebyr må benyttes ved B2B og kræver at der er en aftalt forfaldsdag. Det er ikke nok at skrive f.eks. “Netto kontant 8 dage” på fakturaen. For at der er tale om en aftalt forfaldsdag, skal kunden gøres opmærksom på betalingsbetingelserne. Dette kan gøres i forbindelse med en ordrebekræftelse eller i jeres standardbetingelser.

Rykkergebyrer

 • 1. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves dagen efter forfaldsdagen
 • 2. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves 10 dage efter 1. rykker er afsendt
 • 3. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves 10 dage efter 2. rykker er afsendt

Der er ikke nogen grænser for hvor mange rykkere der må udsendes, men der må kun pålægges rykkergebyrer på 3 af dem.

Renter

Ved B2C er den maksimale rentesats nationalbankens officielle udlånsrente + 8,05%. Dette kaldes for morarenten

Ved B2B må du gerne aftale en højere rente end morarenten. Rentebetingelserne skal så fremgå af ordrebekræftelsen eller af jeres standard salgs- og leveringsbetingelser.

En ofte brugt betingelse er “2% pr. påbegyndt måned“. Selvom dette ved et normalt lån vil blive opfattet som en “skyhøj rente” (ca 27% årligt) er det helt normalt (og lovligt) at benytte denne i forbindelse med for sen betaling, da kunden jo netop ikke har indgået en aftale om at “låne pengene”

360 Business Tool hjælper dig med at holde styr på din faktureringsproces, herunder også hvorvidt betalinger forfalder til tiden. Rykkere kan sendes via systemet og betaler kunderne stadig ikke kan sagerne direkte overføres til inkasso. Læs mere på vores hjemmeside.

Indlæsning af leverandører i e-conomic

Hvis du benytter dig af vores integrationsmodul: “e-conomic (filbaseret)” kan 360 Business Tool danne filer med leverandører/kreditorer, klar til at blive indlæst i e-conomic.

Første gang du indlæser en fil med med leverandører/kreditore i e-conomic skal du angive hvordan filen skal fortolkes.

Her ses den anbefalede opsætning

Husk at gemme opsætningen, så e-conomic automatisk benytter denne ved fremtidige indlæsninger.

Se også

Indlæsning af kunder i e-conomic

Hvis du benytter dig af vores integrationsmodul: “e-conomic (filbaseret)” kan 360 Business Tool danne filer med kunder/debitorer, klar til at blive indlæst i e-conomic.

Første gang du indlæser en fil med kunder/debitorer i e-conomic skal du angive hvordan filen skal fortolkes.

Her ses den anbefalede opsætning

Husk at gemme opsætningen, så e-conomic automatisk benytter denne ved fremtidge indlæsninger.

Læs også

Indlæsning af kassekladde i e-conomic

Hvis du benytter dig af vores integrationsmodul: “e-conomic (filbaseret)” kan 360 Business Tool danne filer med posteringer, klar til at blive indlæst i kassekladden i e-conomic.

Første gang du indlæser en kassekladde i e-conomic skal du angive hvordan filen skal fortolkes.

Her ses den anbefalede opsætning

Husk at gemme opsætningen, så e-conomic automatisk benytter denne ved fremtidge indlæsninger.

Læs også

En anden udgave af TeamViewer kører allerede

Hvis du i forbindelse med fjernsupport oplever denne besked: “En anden udgave af TeamViewer kører allerede. Luk denne udgave inden TeamViewer genstartes.“. Så skyldes det er “nogen andre” har installeret TeamViewer på din maskine.

En anden udgave af teamviewer kører allerede

Hvis den eksistrende udgave er en ældre version af TeamViewer eller den er sat op med et fast kodeord som du ikke kender – så kan vi ikke yde fjernsupport med denne eksistrende udgave.

Den eksisterende udgave skal derfor stoppes inden vores fjernsupport kan startes. Dette kan gøres således;

For at finde og stoppe en kørende udgave, skal man starte joblisten. Dette kan gøres ved trykke CTRL+SHIRT+ESC, eller ved at højreklikke på statusbaren og vælge jobliste.

Hvis joblisten åbes i den forsimplede version, klikkes “Flere oplysninger”.

Skift til fanen “detaljer”

Sorter på kolonnen “navn” og find den/de udgaver af TeamViewer der kører, og tryk “Afslut job” til disse.

Herefter kan vores fjernsupport startes som normal

Beregning af længde ud fra periodetype

For at konvertere fra periodetype til “antal måneder” skal nedenstående formel benyttes.

I SQL bruges denne

case periodType when 3 then 5 when 4 then 3 when 5 then 4 else periodType end 

Som i dette eksempel:

select 
  heading, 
  periodType, 
  (case periodType 
    when 3 then 5 
    when 4 then 3 
    when 5 then 4 
    else periodType
   end) 
from 
  spplcontract 
where 
  delU is null

I Excel (Engelsk) bruges denne formel:

=SWITCH(A1;3;5;4;3;5;4;A1)

I Excel (Dansk) bruges denne formel:

=SKIFT(A1;3;5;4;3;5;4;A1)

Vis kunden i 360 når telefonen ringer – Flexfone

Vil du gerne slå kunder op i 360 når din telefon ringer? Med vores inbound integration til Flexfone at dette muligt.

Bemærk at du skal kontakte os for at få lavet en tilføjelse i jeres systemdefinition.

[DATABASE]
  Name = PHONELOGGER
  SystemKey = <contact 360 support for this key>

Funktionaliteten slås til under integrationer

Du kan finde jeres PBS nummer i Flexfone

Brugerne i 360 skal opsættes med deres lokalnummer samt brugernavn og kodeord til Flexfone/Myfone

Du kan finde brugernes lokalnumre i Flexfone

I integrationsmodulet i Flexfone skal du opsætte vores Phone Lookup således

I URL feltet skal du indtaste URL’en til 360 API:

https://api.360businesstool.com/PhoneLookup.ashx?
System=<systemname>
&Key=<apikey>
&pbxId=<flexfonepbxid>
&phone=[callerid]
&callId=[uniquecallid]

<flexfonepbxid>udskiftes med jeres pbx nummer i Flexfone. <systemname> og <apikey> finder du i 360. Vi anbefaler at du laver en ny API nøgle til denne integration.

Herefter skal du i Flexfone i opsætte medarbejderintegration således:

I indgående kald skal du udfylde:

https://api.360businesstool.com/PhoneLoggerFlexphone.ashx?
system=<360systemname>
&key=<360apikey>

I 360 kan vil du i nederste højre hjørne have en telefon-knap som viser dine indgående kald. 

For hjælp til opsætning i 360 Business Tool – Ring til 360 support på 70 23 70 29

For hjælp til opsætning af dit telefonanlæg – Ring til Flexfone support på 86 51 51 51