Lidt usability forbedringer

Vi har idag frigivet en ny version (build 9.1.83). Alle hostede kunder er automatisk opdaterede til dette.

Dette gang har vi haft fokus på at gøre de mest brugte funktioner endnu hurtigere at bruge, samt at gøre nogle af de svære ting lidt lettere. Bland ændringerne kan nævnes:

  • Telefoni interface forbedringer
  • Systemindstillinger er nu opdelt mere logisk, og der er kommet en række hjælpetekster og eksempler
  • Tilføjet muligheder for at opsætte krav til refusionsopgørelser, så bogføringen bliver simplere, angivelse af standard refusionskonto, angivelse om bilag er påkrævet
  • Opdateret standard kontoplanen, refusionskonti, momskonti med mere – så den nu er endnu lette at “bruge ud af æsken” for nye kunder.
  • Mulighed for (på sagstype) at angive at om automatisk skal kopieres (og med hvilket standard interval) ved afslutning. Dette letter månedsafslutningen for kunder som arbejder med “løbende aftaler” overfor deres kunder.