Værktøjer til likviditetsstyring

Vi har idag releaset en version som udbygger ledelsesinformationerne på dashboardet med en række funktioner som kan hjælpe med styring af likviditeten.

Saldohistorik

Viser et grafisk overblik over den historiske saldo på en bankkonto. Den findes på dashboardet (hvor den viser historik for den primære bankkonto) samt på stamdata for de enkelte bankkonto (Grafen kræver at funktionen til import af bankdata benytttes)

Saldoudvikling

Viser udviklingen i saldo over tid. For hver måned vises summen af indgående og udgånde posteringer, samt udviklingen i saldo. Den findes på dashboardet (hvor den viser historik for den primære bankkonto) samt på stamdata for de enkelte bankkonto (Grafen kræver at funktionen til import af bankdata benytttes)

Saldoforecast

Denne graf viser et estimat over den fremtidige likviditet. Ved at gennemgå udestående faktuaer, købsfakturarer, estimerede betalingstidspunkter med videre tegnes et billede over det fremtidige likviditetsbillede (Grafen kræver derfor at fakturering og købsfakturarer benyttes) Hvis funktionen til bankdata benyttes vil den kombinere den faktiske saldo med den estimerede udvikling.