Værktøjer til likviditetsstyring

Vi har idag releaset en version som udbygger ledelsesinformationerne på dashboardet med en række funktioner som kan hjælpe med styring af likviditeten.

Saldohistorik

Viser et grafisk overblik over den historiske saldo på en bankkonto. Den findes på dashboardet (hvor den viser historik for den primære bankkonto) samt på stamdata for de enkelte bankkonto (Grafen kræver at funktionen til import af bankdata benytttes)

Saldoudvikling

Viser udviklingen i saldo over tid. For hver måned vises summen af indgående og udgånde posteringer, samt udviklingen i saldo. Den findes på dashboardet (hvor den viser historik for den primære bankkonto) samt på stamdata for de enkelte bankkonto (Grafen kræver at funktionen til import af bankdata benytttes)

Saldoforecast

Denne graf viser et estimat over den fremtidige likviditet. Ved at gennemgå udestående faktuaer, købsfakturarer, estimerede betalingstidspunkter med videre tegnes et billede over det fremtidige likviditetsbillede (Grafen kræver derfor at fakturering og købsfakturarer benyttes) Hvis funktionen til bankdata benyttes vil den kombinere den faktiske saldo med den estimerede udvikling.

Flere ledelsesinformationer

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 16-01-2011 16:22

I forbindelse med årsskiftet 2011/2012 har en række af vores kunder forespurgt på yderligere rapporteringsmuligheder. Vi har derfor startet arbejdet med at forbedre de statistikker og rapporter som systemet automatisk genererer. Vores mål er at man som kunde kan få dækket 90% af sine rapporteringsbehov direkte fra 360, og således kun skal have fat i “bogholderiet” for at se ting som periodiseringer, værdi af varelager, udskudt skat m.m. Vi har valgt at vise ledelsesinformationer flere steder:

Dashboard

Først og fremmest er dashboardet stedet man kan forvente at se et øjebliksbillede af firmaets situation. De daglige KPI (key performance indicators) ses her, og det er også herfra at den enkelte bruger kan “springe” til de opgaver han/hun skal løse.

Statusgrafer

Disse grafer skal give et overblik over firmaet udvikling over tid, samt give mulighed for at estimere den fremtidige udvikling. Her finder man grafer som; salg vs. budget, pipelinefordeling, udfaktureringsprocenter, salgscyklusberegninger, win/loose statistikker mv.

Rapporter

Rapporter indeholde detaljere informationer omkring den nuværende situation samt den historiske udvikling. Disse rapporter indeholder de rådata som statusgraferne viser, og bruges når man som kunde ønsker at analysere dybere. Ofte vælger vores kunder at trække disse data over i Excel for at lave what-if analyser mv. De fleste rapporter vil indeholde data for “indeværende måned”, “indeværende kvartal” og “år til dato”.

Vi vil i de kommende måneder løbende udvide antallet af grafer, rapporter og KPI tal. Her er en liste over de ændringer der allerede er implementeret:

  • Bedre håndtering af skæve regnskabsår
  • Mulighef for at lade grafer kører rapportere på mere end een regnskabperiode
  • Købsfakturarer er blevet opdelt i “udestående”, “sat til betaling”, “overskedre” og “total” Dette gør det lettere at vurdere den fremtidige likviditetssituation.
  • Ny graf: Fakturerbare timer fordelt over kunder
  • Forbedringer til “Udgifter der skal faktureres”
  • Tabte sager vises nu ikke længere på Dashboardet