Kørsel booket i en kollegas kalender

Booker du tit møder for en kollega? Eller du ansvarlig for opgaveplanlægningen i en projektorienteret virksomhed?

Så kender du til at skulle huske at lægge kørselstid og kilometergodtgørelse ind, således det bliver refunderet medarbejdere og/eller faktureret kunden.

DET HOLDER 360 BUSINESS TOOL STYR PÅ !

Og nu understøttes også, at din kollega kører ud fra sit hjem og ikke fra virksomhedens domicil – uanset bliver kilometer beregningen korrekt.

Hør mere hos vores support team om, hvorledes det konfigureres i jeres løsning.