Virtuelle brugere

Vi har i dag lanceret en ny version som forbedrer mulighederne for at oprette virtuelle brugere i 360 Business Tool. Virtuelle brugere kan ikke starte 360, og tæller ikke med i licens antallet, men kan ellers bruges på samme måde som almindelige brugere.

Virtuelle brugere oprettes fra bruger fanebladet under system indstillinger, og forenkler bla. mulighederne for:

Ressourcer

Opret jeres mødelokaler, prorektorer mv. og hold styr på disse i jeres 360 kalender

Fællesbrugere

Arbejder I med teams, køer, fællespostkasser og lignende, kan disse nu lettere mappes til kalendre og opgavelister i 360.

Freelancere

Benytter I freelancere eller underleverandører, hvis timeregistreringer skal videresendes til jeres kunder, kan dette nu lade sig gøre uden at de samtidig får adgang til 360.

Vi vil gerne takke de kunder som har deltaget i testen af disse nye features.

Værktøjer til likviditetsstyring

Vi har idag releaset en version som udbygger ledelsesinformationerne på dashboardet med en række funktioner som kan hjælpe med styring af likviditeten.

Saldohistorik

Viser et grafisk overblik over den historiske saldo på en bankkonto. Den findes på dashboardet (hvor den viser historik for den primære bankkonto) samt på stamdata for de enkelte bankkonto (Grafen kræver at funktionen til import af bankdata benytttes)

Saldoudvikling

Viser udviklingen i saldo over tid. For hver måned vises summen af indgående og udgånde posteringer, samt udviklingen i saldo. Den findes på dashboardet (hvor den viser historik for den primære bankkonto) samt på stamdata for de enkelte bankkonto (Grafen kræver at funktionen til import af bankdata benytttes)

Saldoforecast

Denne graf viser et estimat over den fremtidige likviditet. Ved at gennemgå udestående faktuaer, købsfakturarer, estimerede betalingstidspunkter med videre tegnes et billede over det fremtidige likviditetsbillede (Grafen kræver derfor at fakturering og købsfakturarer benyttes) Hvis funktionen til bankdata benyttes vil den kombinere den faktiske saldo med den estimerede udvikling.