Beregning af længde ud fra periodetype

For at konvertere fra periodetype til “antal måneder” skal nedenstående formel benyttes.

I SQL bruges denne

case periodType when 3 then 5 when 4 then 3 when 5 then 4 else periodType end 

Som i dette eksempel:

select 
  heading, 
  periodType, 
  (case periodType 
    when 3 then 5 
    when 4 then 3 
    when 5 then 4 
    else periodType
   end) 
from 
  spplcontract 
where 
  delU is null

I Excel (Engelsk) bruges denne formel:

=SWITCH(A1;3;5;4;3;5;4;A1)

I Excel (Dansk) bruges denne formel:

=SKIFT(A1;3;5;4;3;5;4;A1)