Skift af CA til code signing

I forbindelse med den årlige fornyelse af vores code signing certificates, er vi skiftet fra VeriSign/Symantec til GlobalSign.

Fra version 9.1.60 og fremover vil alle binære filer således være signeret med et certifikat udstedt af GlobalSign.

Disse certificater bruges til signering af alle binære filer i 360, og sikrer at hackere/virus eller lignende ikke kan ændre på disse uden at det vil blive opdateret. Når binære filer er signeret betyder det også at administratorer har lettere ved at lave politikker om hvilke programmer den enkelte person / computer må udføre.

For langt de fleste 360 brugere vil vores skift af CA ikke betyde noget, men hvis man har fjernet trust af GlobalSign root certificater skal man downloade og truste disse.

Forbedringer til MailChimp Interfacet

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 19-01-2012 10:05

Vi har gennem den seneste tid gennemført en beta installation af MailChimp interfacet hos en kunde. Denne betaperiode har betydet en lang række forbedringer til interfacet, samt fjernet de fejl kunden har rapporteret.

MailChimp interfacet kører nu i produktion hos denne kunde, og håndterer udsendelse af mere end 50.000 individuelt tilpassede mails pr måned. Alle statistikker fra mailChimp fødes automatisk tilbage til 360, og bruges til planlægning af kommende markedsføringstiltag. De har således implementeret en closed loop markering strategi som understøttes 100% af 360 systemet.

De har i ligeledes strømlinet og automatiseret deres procedurer omkring opt-ins, opt-outs, bounces mv. Dette kører nu som en integreret del af mailudsendelserne og opfølgningen på disse.

Flere ledelsesinformationer

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 16-01-2011 16:22

I forbindelse med årsskiftet 2011/2012 har en række af vores kunder forespurgt på yderligere rapporteringsmuligheder. Vi har derfor startet arbejdet med at forbedre de statistikker og rapporter som systemet automatisk genererer. Vores mål er at man som kunde kan få dækket 90% af sine rapporteringsbehov direkte fra 360, og således kun skal have fat i “bogholderiet” for at se ting som periodiseringer, værdi af varelager, udskudt skat m.m. Vi har valgt at vise ledelsesinformationer flere steder:

Dashboard

Først og fremmest er dashboardet stedet man kan forvente at se et øjebliksbillede af firmaets situation. De daglige KPI (key performance indicators) ses her, og det er også herfra at den enkelte bruger kan “springe” til de opgaver han/hun skal løse.

Statusgrafer

Disse grafer skal give et overblik over firmaet udvikling over tid, samt give mulighed for at estimere den fremtidige udvikling. Her finder man grafer som; salg vs. budget, pipelinefordeling, udfaktureringsprocenter, salgscyklusberegninger, win/loose statistikker mv.

Rapporter

Rapporter indeholde detaljere informationer omkring den nuværende situation samt den historiske udvikling. Disse rapporter indeholder de rådata som statusgraferne viser, og bruges når man som kunde ønsker at analysere dybere. Ofte vælger vores kunder at trække disse data over i Excel for at lave what-if analyser mv. De fleste rapporter vil indeholde data for “indeværende måned”, “indeværende kvartal” og “år til dato”.

Vi vil i de kommende måneder løbende udvide antallet af grafer, rapporter og KPI tal. Her er en liste over de ændringer der allerede er implementeret:

 • Bedre håndtering af skæve regnskabsår
 • Mulighef for at lade grafer kører rapportere på mere end een regnskabperiode
 • Købsfakturarer er blevet opdelt i “udestående”, “sat til betaling”, “overskedre” og “total” Dette gør det lettere at vurdere den fremtidige likviditetssituation.
 • Ny graf: Fakturerbare timer fordelt over kunder
 • Forbedringer til “Udgifter der skal faktureres”
 • Tabte sager vises nu ikke længere på Dashboardet

Forbedringer til Microsoft Exchange Outlook Kalender Interfacet

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 13-01-2012 14:50

 • Automatisk opdatering af sted feltet i Outlook afhængigt af kunden og kontaktpersonen i 360, samt om aktiviteten er markeret som “ude af huset”
 • Forbedrede muligheder for at “slå sync fra” på individuelle aftaler / aktiviteter.
 • Automatisk farvemarkering i Outlook, så det er tydeligt hvilke aktiviteter der er blevet afslutsmarkeret i 360

Forbedringer til fakturalayoutet

EXE Version: 9.1.57, Metadata: 09-01-2012 16:28

Vi har idag foretaget et par mindre forbedringer til genereringen af fakturarer og tilbud

 • Feltet “kundens reference” er gjort større
 • Indholdsfortegnelse / TOC genereres nu kun hvis der er en tidsrapport tilknyttet fakturaen

Nye satser for skattefrie kørepenge i 2012

Skatterådet har fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie kørepenge pr 1/1 2012

De nye satser er:

 • 3,80 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt (2011 = 3,67 kr.)
 • 2,10 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt (2011 = 2,00 kr.)

Diætsatserne er uændrede:

 • Kost, pr. døgn, kr. 455,00
 • Logi, pr. døgn, kr. 195,00
 • 25 % – godtgørelsen, pr. døgn, kr. 113,75