Dropbox integration

Vi har i den nyeste version af 360 indbygget support for Dropbox.

Har du mere end en computer, men ikke nogen server, er dette en ideel løsning til at dele filer mellem brugere i din organisation. Dropbox er den absolut letteste løsning på markedet til at dele filer mellem flere brugere. Det fungerer 110% transparent, både når du er offline og online.

Du kan opsætte 360 til automatisk at gemme alle filer i din Dropbox og dermed gøre dem tilgængelige på alle devices (bærbare, iPhones osv osv) og for alle som du giver adgang til din Dropbox.

Da 360 ikke kræver nogen installation på den enkelte maskine, har I også mulighed for at placere hele 360 i din DropBox. Dermed vil 360 “automatisk dukke op” på alle jeres computere.

Flere data om kunder, emner og samarbejdspartnere

Vi har idag frigivet en ny version. Alle hostede kunder er automatisk opdaterede til dette.

Dette gang har vi haft fokus på at udvide mulighederne for at registrere informationer om kunder, emner, kontakter, samarbejdspartnere med videre. Blandt forbedringer kan nævnes:

  • Funktionkoder. Det er nu blevet lettere at angive funktions-/ansvarsområder på kontaktpersoner (angives på marketing fanebladet). Disse informationer kan bla bruges ved mailinger og markedsføring – og giver også dine kundevendte medarbejdere et bedre overblik over dine kunder/emners ansatte.
  • Koncernhierarkier. Du kan nu angive ejerforhold og koncernhierarkier på firmaer. Hvis denne funktion slås til under indstillinger, vil der på firmaer dukke et nyt faneblad op, hvorpå du kan se moderselskaber, datterselskaber med mere.
  • Firmatyper. Det er nu blevet lettere at angive typer af relationer (partner, konkurrent, rådgiver, forhandler osv) på firmaer (angives på marketing fanebladet). Dette giver dig et bedre overblik over firmaer i din database, og kan kan også bruges ved mailinger og markedsføring.