Outlook kalender synkronisering med dit CRM System

Uanset dine daglige arbejdsopgaver, er en kalender til planlægning og opfølgning  uundværlig. Det frustrerende er bare, at det kan være vanskeligt at holde alt i én kalender.

Det kan du med 360 Business Tool, da vi synkroniserer kalenderen med Office 365 eller on-premise Exchange servere.

Krav til denne funktion:

  • 360 Business Tool abonnement
  • Microsoft Office 365(*)
  • egen Microsoft Exchange(**) installation (version 2010 og nyere)

Microsoft og deres partnere har en række versioner af Office 365, der indeholder hosted kalender:

Vores support team hjælper naturligvis gerne med at få synkroniseringen af kalenderen på plads, når de to krav ovenfor er opfyldt.

(*) Kræver at autodiscover og Exchange Web Services er korrekt opsat, da dette er måden hvorpå andre applikationer kan tilgå en Office 365 kalender

(**) Kræver Exchange Web Services er installeret og opsat korrekt (inkl. autodiscover)

Flere email skabeloner til tilbud/faktura

Flere kunder har efterlyst, forskellige e-mail skabeloner til udsendelse af tilbud og fakturaer. F.eks. skrives i forskelligt sprog til forskellige kundegrupper, og det har ikke tidligere været understøttet i 360 Business Tool.

Det er let at konfigurere, og følger med i alle abonnements typer.

tilbudtempny

Det er let at oprette en ny mail skabeloner

 

tilbudselect

Når det PDF-genererede tilbud er dannet, sendes det nemt til kunden, og nu med valget mellem forskellige mail skabeloner

 

 

 

 

 

 

Fast fodnote på ordrebekræftelser

Oktober måneds første nyhed vedrører primært de kunder, der anvender 360 Business Tool til håndtering af tilbud og ordrebekræftelser.

Vi har nu gjort det muligt at have en fast fodnote på ordrebekræftelser – uafhængig af fodnoten på tilbud.

Det kan f.eks. anvendes til at præcisere leveringsbetingelser og -tidspunkt eller til at skrive kundens navn og dato med henblik på senere underskrift som accept af ordren.

ordrebefodnote