Lidt nyt op til weekenden

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 28-10-2011 08:45

Vi har idag foretaget en række mindre forbedringer og rettelser til systemet

 • Mulighed for at opsætte en standard “faktura beskrivelse” på produktet
 • Mulighed for at ændre på faktureringsadressen direkte på en faktura
 • Ved dobbeltklick på en kolonne i aktivitetsniveau grafen, vises der nu en pænt formateret liste, med en beskrivende overskrift
 • “Opret/opdater” udgifter opdaterer nu også allerede oprettede records, men og sikrer at der ikke rettes hvis aktiviteten alleredde er faktureret og eller refunderet
 • “value not understood” fejlen fixet
 • Bogholderi fanebladet viser nu kun åbne poster
 • Fakturarer på kunden vises nu med farver

Forbedringer til tilbudsgivning

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 20-10-2011 16:01

Vi har idag implementeret en række forbedringer til tilbudsgenereringen. Af forbedringer kan bla nævnes:

 • “Send som email” og Udskriv PDF
 • Attention sættes til kontaktpersonen, og ikke bogholderikontakten
 • Større knapper på skærmbilledet
 • Mulighed for at angive status
 • Readonly mode for allerede udsendte tilbud
 • Readonly mode for tilbud genereret fra en sag

Torsdagens nyheder

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 13-10-2011 15:13

Vi har idag releaset en version som retter en række småfejl, og tilføjer følgende forbedringer:

 • Ved import af købsfakturaer leder den nu efter fakturanummeret i filnavnet, inden den kigger på mappenavnet.
 • Der er nu mulighed for at overstyre faktureringsadressen på den enkelte faktura

Beregn direkte i indtastningsfelter

EXE Version: 9.1.45, Metadata: 05-10-2011 12:52

Alle numeriske indtastningsfelter understøtter nu “simple beregninger”. Dette betyder at der indtastes små regnestykker (* / + – % kan benyttes) direkte i feltet, og når man flytter fokus til et andet fejlt udføres beregningen og resultatet indsættes.

Andre mindre ændringer:

 • Links til feedback og timeline fra menuen Hjælp
 • “Send informationer omkring denne fejl” funktionen fungerer nu bedre

Mulighed for at komme med input

Vi har gennem den seneste tid fået en masse gode input fra vores kunder. Flere af disse ideer er allerede blevet implementeret og andre er i pipelinen over nye features.

For at strømline processen omkring indsamling af brugerfeedback har vi valg fremover at bruge uservoice til håndtering disse ideer, og vi opfordrer derfor alle til fremover at benytte http://feedback.360businesstool.com.