Lidt nyt op til weekenden

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 28-10-2011 08:45

Vi har idag foretaget en række mindre forbedringer og rettelser til systemet

 • Mulighed for at opsætte en standard “faktura beskrivelse” på produktet
 • Mulighed for at ændre på faktureringsadressen direkte på en faktura
 • Ved dobbeltklick på en kolonne i aktivitetsniveau grafen, vises der nu en pænt formateret liste, med en beskrivende overskrift
 • “Opret/opdater” udgifter opdaterer nu også allerede oprettede records, men og sikrer at der ikke rettes hvis aktiviteten alleredde er faktureret og eller refunderet
 • “value not understood” fejlen fixet
 • Bogholderi fanebladet viser nu kun åbne poster
 • Fakturarer på kunden vises nu med farver

Forbedringer til tilbudsgivning

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 20-10-2011 16:01

Vi har idag implementeret en række forbedringer til tilbudsgenereringen. Af forbedringer kan bla nævnes:

 • “Send som email” og Udskriv PDF
 • Attention sættes til kontaktpersonen, og ikke bogholderikontakten
 • Større knapper på skærmbilledet
 • Mulighed for at angive status
 • Readonly mode for allerede udsendte tilbud
 • Readonly mode for tilbud genereret fra en sag

Torsdagens nyheder

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 13-10-2011 15:13

Vi har idag releaset en version som retter en række småfejl, og tilføjer følgende forbedringer:

 • Ved import af købsfakturaer leder den nu efter fakturanummeret i filnavnet, inden den kigger på mappenavnet.
 • Der er nu mulighed for at overstyre faktureringsadressen på den enkelte faktura

Beregn direkte i indtastningsfelter

EXE Version: 9.1.45, Metadata: 05-10-2011 12:52

Alle numeriske indtastningsfelter understøtter nu “simple beregninger”. Dette betyder at der indtastes små regnestykker (* / + – % kan benyttes) direkte i feltet, og når man flytter fokus til et andet fejlt udføres beregningen og resultatet indsættes.

Andre mindre ændringer:

 • Links til feedback og timeline fra menuen Hjælp
 • “Send informationer omkring denne fejl” funktionen fungerer nu bedre