Ny tilbudstype: Overslag

Vores tilbudsskabelon viser konsekvent alle detaljer om den enkelte vare/ydelser, herunder også stykpriser, antal og linjetotaler.

Flere kunder har efterlyst en mere overordnet tilbudsgivning, hvor der udelukkende vises en grandtotal nederst på tilbuddet.

Det har vi udviklet og implementeret som en afart af tilbuddet. Vi kalder det ganske enkelt et “Overslag”.

 

Outlook blokerer afsendelse af mails fra 360

På nogle maskiner ses en advarsel som nedenstående, når 360 skal sende en mail: 

 

Denne advarsel skyldes opsætningen af Outlook, og kan ikke ændres af 360.

På de fleste brugeres maskiner, vil Outlook pr. default kun vise advarslen, hvis der ikke er installeret et anti-virus program. Hvis advarslen skal slås fra kan følgende vejledning eventuelt benyttes:

http://www.ryadel.com/en/how-to-stop-the-outlook-a-program-is-trying-to-access-pop-up/)

Hvis der køres på en fjernskrivebordsløsning eller tilsvarende, hvor administrationen af maskinen, styres fra centralt hold, kan advarslen slås fra vha. Group Policies (se eventuelt: https://www.msoutlook.info/question/883)

 Til de teknisk interesseret, kan det oplyses, at 360 Business Tool kommunikerer med Outlook ved hjælp af ”Microsoft COM Office Automation”, som er den anbefalede måde at integrere med programmer i Office pakken.

Alternativ leveringsadresse på følgesedler

Vi har erfaret at flere af vores kunder anvender følgesedler til at sende halvfabrikata til samarbejdspartnere for at få emnet/varen videre forarbejdet.

Samarbejdspartneren kan have behov for at kende slutkundens navn og adresse i forbindelse med leverancen og fakturering.

Således har vi udvidet vores følgesedler til at indeholde en alternativ adresse til levering.

 

Integration til MAXTEL

For at give vores eksisterende, som fremtidige, kunder yderligere gevinst ved vort CRM system, har vi ved årsskiftet indgået tættere samarbejde med MAXTEL.

MAXTEL håndterer telefoni og via vores fælles API, er det muligt at ringe kunder op direkte fra 360 Business Tool, og en aktivitet oprettes automatisk på kunden, således det bliver let at skrive et notat eller resumé af telefonsamtalen.

Læs mere om MAXTEL her

 

Statens takster for diæter i 2017

Bemærk dette er historiske satser de nuværende diætsater kan ses her: Statens takster for diæter i 2018

Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er i 2017 således:

  • 413,95 Diæt m/Morgenmad
  • 267,85 Diæt m/Morgen+Frokost
  • 121,75 Diæt m/Morgen+Frokost+Aften
  • 267,85 Diæt m/Morgen+Aften
  • 340,90 Diæt m/Frokost
  • 194,80 Diæt m/Frokost+Aften
  • 340,90 Diæt m/Aften
  • 487,00 Diæt u/mad (kostsatsen)
  • 209,00 Logisatsen
  • 20,29 Diæt timetillæg

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper

Der er ligeledes nye takster for kørselsgodtgørelse 2017.

Diæt Satser 2013

Se også