Mindre core changes

EXE Version: 9.1.71, Metadata: 28-02-2012 14:04

Vi har idag foretaget et par mindre forbedringer og rettelser til systemet

 • Heldagsaktiviteter farver nu baggrunden af kalenderen hvis de er markeret som eksterne og/eller som optaget.
 • Support for filer der er større end 4 GB
 • Support for “uendelige niveauer” af nestede kontroller på vinduer
 • Loadingbilledet viser nu også program og metadata version

En række mindre forbedringer

EXE Version: 9.1.60, Metadata: 13-02-2012 12:28

Vi har idag foretaget et par mindre forbedringer og rettelser til systemet

 • Antallet af records i lister vises nu med 1000 separatorer. Grundet vores performanceforbedringer sker det oftere og oftere at brugere arbejder med lister med mange tusinde records, derfor denne lille rettelse.
 • Bedre dimensionering af windowsstørrelser på store skærmne. Tidlige ville de max være 70% af højden, nu bruger de hele skærmen
 • Under dokumenter (på aktiviteter, kontakter, firmaer, sager osv.) er “importer email” opslittet i to funktioner; “Importer e-mail” og “Importer attachment”. Det er således nu lettere at importe hele/dele af en email.
 • Forbedringer på dashboardet. Det er nu mere tydeligt hvilke dele en sælger skal holde øje med, og hvilke dele den regnskabsansvarlige skal holde øje med
 • Fix af problemet omkring “manglende knapper på dokumentkontroller”
 • Performanceforbedring ved åbning af detailsviews med mange faneblade

Forbedringer til MailChimp Interfacet

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 19-01-2012 10:05

Vi har gennem den seneste tid gennemført en beta installation af MailChimp interfacet hos en kunde. Denne betaperiode har betydet en lang række forbedringer til interfacet, samt fjernet de fejl kunden har rapporteret.

MailChimp interfacet kører nu i produktion hos denne kunde, og håndterer udsendelse af mere end 50.000 individuelt tilpassede mails pr måned. Alle statistikker fra mailChimp fødes automatisk tilbage til 360, og bruges til planlægning af kommende markedsføringstiltag. De har således implementeret en closed loop markering strategi som understøttes 100% af 360 systemet.

De har i ligeledes strømlinet og automatiseret deres procedurer omkring opt-ins, opt-outs, bounces mv. Dette kører nu som en integreret del af mailudsendelserne og opfølgningen på disse.

Flere ledelsesinformationer

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 16-01-2011 16:22

I forbindelse med årsskiftet 2011/2012 har en række af vores kunder forespurgt på yderligere rapporteringsmuligheder. Vi har derfor startet arbejdet med at forbedre de statistikker og rapporter som systemet automatisk genererer. Vores mål er at man som kunde kan få dækket 90% af sine rapporteringsbehov direkte fra 360, og således kun skal have fat i “bogholderiet” for at se ting som periodiseringer, værdi af varelager, udskudt skat m.m. Vi har valgt at vise ledelsesinformationer flere steder:

Dashboard

Først og fremmest er dashboardet stedet man kan forvente at se et øjebliksbillede af firmaets situation. De daglige KPI (key performance indicators) ses her, og det er også herfra at den enkelte bruger kan “springe” til de opgaver han/hun skal løse.

Statusgrafer

Disse grafer skal give et overblik over firmaet udvikling over tid, samt give mulighed for at estimere den fremtidige udvikling. Her finder man grafer som; salg vs. budget, pipelinefordeling, udfaktureringsprocenter, salgscyklusberegninger, win/loose statistikker mv.

Rapporter

Rapporter indeholde detaljere informationer omkring den nuværende situation samt den historiske udvikling. Disse rapporter indeholder de rådata som statusgraferne viser, og bruges når man som kunde ønsker at analysere dybere. Ofte vælger vores kunder at trække disse data over i Excel for at lave what-if analyser mv. De fleste rapporter vil indeholde data for “indeværende måned”, “indeværende kvartal” og “år til dato”.

Vi vil i de kommende måneder løbende udvide antallet af grafer, rapporter og KPI tal. Her er en liste over de ændringer der allerede er implementeret:

 • Bedre håndtering af skæve regnskabsår
 • Mulighef for at lade grafer kører rapportere på mere end een regnskabperiode
 • Købsfakturarer er blevet opdelt i “udestående”, “sat til betaling”, “overskedre” og “total” Dette gør det lettere at vurdere den fremtidige likviditetssituation.
 • Ny graf: Fakturerbare timer fordelt over kunder
 • Forbedringer til “Udgifter der skal faktureres”
 • Tabte sager vises nu ikke længere på Dashboardet

Scroll Wheel Support

EXE Version: 9.1.54, Metadata: 14-11-2011 09:32

Med frigivelsen af build 9.1.54 har vi fixet en række mindre problemer som vores kunder har rapporteres siden sidst. De fleste af disse problemer påvirkede kun den/de kunder som rapporterede problemer, men enkelte har også indflydelse på alle brugere:

 • Forbedret support for scroll wheel (rulletangenten der findes på nogle mus) i lister, dropdown kontroller mv.
 • “Tildel værdi” fejlende periodisk med “getClass not understood”
 • Kosmetiske ændringer til baggrundsbilleder
 • En række ikoner har ændret udseende, og understøtter nu også bedre forskellige skærmopløsninger

Performanceoptimeringer

EXE Version: 9.1.48, Metadata: 23-11-2011 22:45

Vi har brugt de sidste par dage på at gennemgå systemet for at finde operationer der tager længere tid end 2 sekunder. Sådanne operationer er enten forbedret så de udføres hurtigere eller omskrevet, så de ikke forstyrre det normale arbejdsflow.

Her er nogle af de tekniske forbedringer dette har medført

 • Alle modale “vælg data” dialoger arbejder nu direkte mod databasen, hvilket har forbedret performance betydeligt.
 • Alle modale “vælg data” dialoger kan nu sortere data ligeså hurtigt som normale lister
 • Alle modalle “vælg data” dialoger kan nu søge på forbogstav ligeså hurtigt som normale lister
 • Strengsammenligninger ved forbogstavsøgninger mv. sker nu på basus af brugerens sprog indstillinger, og tager således højde for accenter mv.

Lidt nyt op til weekenden

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 28-10-2011 08:45

Vi har idag foretaget en række mindre forbedringer og rettelser til systemet

 • Mulighed for at opsætte en standard “faktura beskrivelse” på produktet
 • Mulighed for at ændre på faktureringsadressen direkte på en faktura
 • Ved dobbeltklick på en kolonne i aktivitetsniveau grafen, vises der nu en pænt formateret liste, med en beskrivende overskrift
 • “Opret/opdater” udgifter opdaterer nu også allerede oprettede records, men og sikrer at der ikke rettes hvis aktiviteten alleredde er faktureret og eller refunderet
 • “value not understood” fejlen fixet
 • Bogholderi fanebladet viser nu kun åbne poster
 • Fakturarer på kunden vises nu med farver

Torsdagens nyheder

EXE Version: 9.1.47, Metadata: 13-10-2011 15:13

Vi har idag releaset en version som retter en række småfejl, og tilføjer følgende forbedringer:

 • Ved import af købsfakturaer leder den nu efter fakturanummeret i filnavnet, inden den kigger på mappenavnet.
 • Der er nu mulighed for at overstyre faktureringsadressen på den enkelte faktura

Generer PDF tilbud

EXE Version: 9.1.40, Metadata: 29-09-2011 12:30

Enkelte kunder oplevede at funktionen til at generere en PDF fil for et tilbud fejlede med fejlen “capabilityExecute not understood”.

Denne fejl er nu rettet.