En anden udgave af TeamViewer kører allerede

Hvis du i forbindelse med fjernsupport oplever denne besked: “En anden udgave af TeamViewer kører allerede. Luk denne udgave inden TeamViewer genstartes.“. Så skyldes det er “nogen andre” har installeret TeamViewer på din maskine.

En anden udgave af teamviewer kører allerede

Hvis den eksistrende udgave er en ældre version af TeamViewer eller den er sat op med et fast kodeord som du ikke kender – så kan vi ikke yde fjernsupport med denne eksistrende udgave.

Den eksisterende udgave skal derfor stoppes inden vores fjernsupport kan startes. Dette kan gøres således;

For at finde og stoppe en kørende udgave, skal man starte joblisten. Dette kan gøres ved trykke CTRL+SHIRT+ESC, eller ved at højreklikke på statusbaren og vælge jobliste.

Hvis joblisten åbes i den forsimplede version, klikkes “Flere oplysninger”.

Skift til fanen “detaljer”

Sorter på kolonnen “navn” og find den/de udgaver af TeamViewer der kører, og tryk “Afslut job” til disse.

Herefter kan vores fjernsupport startes som normal

Remote Support forbedringer

Vi har idag implementet en række forbedringer til vores fjern-support.

Vi har længe haft muligheden for at starte en fjern-support session inde fra 360, men dette har tidligere krævet at TeamViewer var installeret på kundens computer.

Dette er nu ikke længere nødvendigt. 360 vil automatisk undersøge om TeamViewer skal benyttes (hvis det allerede er installeret hos kunden), eller om der skal startes en “light” udgave af fjern-support.

Fordelen ved at starte en sådan “light” udgave, er at det ikke kræver administrator rettigheder på kundens computer, og således kan benyttes af alle brugere i kundens organisation.

Du kan se en vejledning til hvordan fjern-support startes på vores support hjemmeside.