Sortering i listen af aktivitetstyper

Når der arbejdes med kalendermodulet i 360, skal der vælges aktivitetstype for at få automatisk varighed, baggrundsfarve samt validering på udfyldelse af kunde og eventuelt sag sat på aktiviteten.

Listen med aktivitetstyper har indtil nu været sorteret alfabetisk uden mulighed for at ændre rækkefølgen.

Fra og med version 9.1.234 er det muligt at sortere i rækkefølgen af aktivitetstyper.

Det kan med fordel bruges til at få aktivitetstyper, der bruges oftest øverst i listen, eller til at sortere aktivitetstyperne i kronologisk rækkefølge, så det passer til forretningsgangen i salgs- og/eller leveranceafdelingen.

aktivsort