Forbedringer til Microsoft Exchange Outlook Kalender Interfacet

EXE Version: 9.1.58, Metadata: 13-01-2012 14:50

  • Automatisk opdatering af sted feltet i Outlook afhængigt af kunden og kontaktpersonen i 360, samt om aktiviteten er markeret som “ude af huset”
  • Forbedrede muligheder for at “slå sync fra” på individuelle aftaler / aktiviteter.
  • Automatisk farvemarkering i Outlook, så det er tydeligt hvilke aktiviteter der er blevet afslutsmarkeret i 360