Håndtering af rabatter på en sag

Tidligere var rabatter begrænset til at være en ændring i listeprisen på hver sagslinje og det var således kun kundens pris, der stod på tilbud, ordrer og fakturaer.

I foråret udbyggede vi PDF udgaverne af tilbud, order og fakturaer til have en rabatkolonne, således kunden tydeligt kunne se, at de havde fået rabat på de givne varer/ydelser.

rabtconfig

Med input fra flere gode brugere af 360 Business Tool, har vi udvidet visningen af rabatter på PDF’erne, således rabatten nu også kan vises i procent af listeprisen.

Rabatkolonnen skjules naturligvis automatisk på PDF’erne, hvis der ikke er givet rabat på sagen overhovedet. Således opfordres kunden ikke utilsigtet til at bede om rabat.

rabatpct

Lad dine kunder betale med klippekort

Spørger dine kunder om rabat? Vil du forbedre din likviditet? Vil du sælge mere til dine eksistrende kunder?

Ved at sælge klippekort opnår du en super gennemsigtig rabatstruktur, og får dine kunder til at betale forud, samt committe sig til fremtidige køb.

360 har support for klippekort, og kan holde styr på både salg og forbrug. Du kan angive hvilke produkter/ydelser der kan betales vha klip, og 360 modregner automatisk disse når du genererer fakturaer. Du har fuld flexibilitet og kan nemt lave regler som “hasteopgaver tæller dobbelt”, “licenser kan ikke betales vha klip” og meget mere.

Klippekort kan bruges både ved salg af varer, licenser, abbonnementer og ydelser.

Support for klippekort er selvfølgelig automatisk til rådighed i 360 – uden ekstra omkostninger – og kan slås til/fra under indstillinger.

Grundet en en fejl fra en af vores teknikeres side – han har nu røde ører – kunne nogle af vores kunder ikke selv slå klippekort-funktionen til/fra.