Håndtering af rabatter på en sag

Tidligere var rabatter begrænset til at være en ændring i listeprisen på hver sagslinje og det var således kun kundens pris, der stod på tilbud, ordrer og fakturaer.

I foråret udbyggede vi PDF udgaverne af tilbud, order og fakturaer til have en rabatkolonne, således kunden tydeligt kunne se, at de havde fået rabat på de givne varer/ydelser.

rabtconfig

Med input fra flere gode brugere af 360 Business Tool, har vi udvidet visningen af rabatter på PDF’erne, således rabatten nu også kan vises i procent af listeprisen.

Rabatkolonnen skjules naturligvis automatisk på PDF’erne, hvis der ikke er givet rabat på sagen overhovedet. Således opfordres kunden ikke utilsigtet til at bede om rabat.

rabatpct

Godkendelse af fakturaer

Vi har i dag releaset en ny version som indeholder et modul til styring af godkendelses flowet i forbindelse med fakturamodtagelse.

Brugere med rollen økonomi har mulighed for selv at godkende fakturaer eller at overdrage godkendelsen til andre brugere. Brugere kan se de fakturaer som de er blevet tildelt, og de kan så godkende/afvise eller sende fakturaen videre til en anden medarbejder.

Brugere i økonomi funktionen kan løbende holde øje med om fakturaer bliver godkendt af de respektive brugere, og se hvor i flow’et den enkelte faktura befinder sig.

Dette modul er (som alle vores moduler) automatisk med i prisen, og kan slås til under “Program, Indstillinger, Funktioner”

Rykkergebyr og rentesatser i 2013

Dette er historiske satser, se satserne for rykkergebyrer i 2020.

Den 1/3 træder den nye rentelov i kraft og dette medfører en række mindre justeringer til de nuværende regler.

Reglerne omkring gebyrer ved for sen betaling ændres ikke, men der kommer mulighed for at tillægge et administrations bebyr.

De nuværende (2012) satser er:

 • 1 Rykker 100,00
 • 2 Rykker 100,00
 • 3 Rykker 100,00
 • Inkassogebyr 100,00
 • Inkassosalær 1.950,00

Efter 1. marts 2013 er satserne således:

 • 1 Rykker 100,00
 • 2 Rykker 100,00
 • 3 Rykker 100,00
 • Kompensationskrav 310,00
 • Inkassogebyr 100,00
 • Inkassosalær 1.950,00

Samtidigt hæves den maksimale rentesats hæves fra 7% til 8%.

360 Business Tool hjælper dig med at holde styr på din faktureringsproces, herunder også hvorvidt betalinger forfalder til tiden. Rykkere kan sendes via systemet og betaler kunderne stadig ikke kan sagerne direkte overføres til inkasso. Læs mere på vores hjemmeside.