Advarsler om codepage problemer

Hvis 360 under opstar kommer med advarsler om at der er problemer med maskinens codepage, skyldes dette normalt at regional settings på maskinen “er ude af sync”.

På Windows 10 maskiner skal man sikre sig, at der er samme opsætning i både Settings og Control Panel.

Det kan også skyldes problemer med en Beta feature i Windows 10. Denne skal derfor ikke være slået til.

Beregning af længde ud fra periodetype

For at konvertere fra periodetype til “antal måneder” skal nedenstående formel benyttes.

I SQL bruges denne

case periodType when 3 then 5 when 4 then 3 when 5 then 4 else periodType end 

Som i dette eksempel:

select 
  heading, 
  periodType, 
  (case periodType 
    when 3 then 5 
    when 4 then 3 
    when 5 then 4 
    else periodType
   end) 
from 
  spplcontract 
where 
  delU is null

I Excel (Engelsk) bruges denne formel:

=SWITCH(A1;3;5;4;3;5;4;A1)

I Excel (Dansk) bruges denne formel:

=SKIFT(A1;3;5;4;3;5;4;A1)

Vis kunden i 360 når telefonen ringer – Flexfone

Vil du gerne slå kunder op i 360 når din telefon ringer? Med vores inbound integration til Flexfone at dette muligt.

Bemærk at du skal kontakte os for at få lavet en tilføjelse i jeres systemdefinition.

[DATABASE]
  Name = PHONELOGGER
  SystemKey = <contact 360 support for this key>

Funktionaliteten slås til under integrationer

Du kan finde jeres PBS nummer i Flexfone

Brugerne i 360 skal opsættes med deres lokalnummer samt brugernavn og kodeord til Flexfone/Myfone

Du kan finde brugernes lokalnumre i Flexfone

I integrationsmodulet i Flexfone skal du opsætte vores Phone Lookup således

I URL feltet skal du indtaste URL’en til 360 API:

https://api.360businesstool.com/PhoneLookup.ashx?
System=<systemname>
&Key=<apikey>
&pbxId=<flexfonepbxid>
&phone=[callerid]
&callId=[uniquecallid]

<flexfonepbxid>udskiftes med jeres pbx nummer i Flexfone. <systemname> og <apikey> finder du i 360. Vi anbefaler at du laver en ny API nøgle til denne integration.

Herefter skal du i Flexfone i opsætte medarbejderintegration således:

I indgående kald skal du udfylde:

https://api.360businesstool.com/PhoneLoggerFlexphone.ashx?
system=<360systemname>
&key=<360apikey>

I 360 kan vil du i nederste højre hjørne have en telefon-knap som viser dine indgående kald. 

For hjælp til opsætning i 360 Business Tool – Ring til 360 support på 70 23 70 29

For hjælp til opsætning af dit telefonanlæg – Ring til Flexfone support på 86 51 51 51

Statens takster for diæter i 2020

Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er i 2020 således:

 • 442,85 Diæt m/Morgenmad
 • 286,55 Diæt m/Morgen+Frokost
 • 130,25 Diæt m/Morgen+Frokost+Aften
 • 286,55 Diæt m/Morgen+Aften
 • 364,70 Diæt m/Frokost
 • 208,40 Diæt m/Frokost+Aften
 • 364,70 Diæt m/Aften
 • 521,00 Diæt u/mad (kostsatsen)
 • 223,00 Logisatsen
 • 21,71 Diæt timetillæg

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper

Der er ligeledes nye takster for kørselsgodtgørelse 2020.

Diæt Satser 2018

Se også

Se også satserne for rykkergebyrer og renter i 2020.

Statens km takster for kørsel 2020

Der er pr. 1. januar 2020 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Satserne for 2020 er således:

 • Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt
  3,52 kr.
 • Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt
  1,96 kr.
 • Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter
  0,54 kr.

Vi anbefaler at du opdaterer satserne i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper.

Km Satser 2013

Ligeledes er diætsatserne  for 2020 også ændrede

Se også

Se også satserne for rykkergebyrer og renter i 2020.

Fejlfinding af EWS (Exchange Web Services) og autodiscover

Simpelt online værktøj

Microsoft har et online værktøj, som kan bruges til at kontrollere opsætning af Exchange Server / Exchange Online / Office 365.

Test af Office 365 Autodiscover og Exchange Web Services

Dette værktøj er godt til at have hurtige tests, men giver desværre ikke altid særlige detaljerede fejl meddelelser.

Hardcore for rigtige nørder

EWSEditor (download) er open source og kildekoden findes på GitHub. Programmet er oprindeligt lavet af Microsoft som beskriver dets formål således:

Assist non-developers in debugging and understanding Exchange stores by exploring items, folders, and their properties in depth.

Programmet er “relativt selvforklarende” og ellers kan man evt. bruge denne vejledning der er lavet af CodeTwo

Ny Nordea Business Netbank

Nordea har åbnet op for en beta version af deres nye netbank til erhvervskunder (læs mere hos Nordea)

Vi har udvidet så 360 også kan indlæse kontoudtog fra denne Netbank, og arbejder på også at understøtte deres nye muligheder for upload af betalingsfiler.

Indtil Nordea Business Netbank kommer ud af Beta stadiet, vil understøttelsen i 360 også være at betragte en som Beta feature. Det eneste du skal gøre, er at angive at din bankkonto er en “Nordea Business Netbank” istedet for “Nordea Netbank”.

Procenterne i pipeline grafen

Vi får ind i mellem spørgsmål til procenterne i vores pipeline graf.

De procenter som står i pilene der adskiller pipeline-sektionerne, er beregnet ud fra proceskodernes vægtning. Det er et estimat over hvor mange sager der bevæger sig fra en fase til en anden, baseret på vægtninger på proceskoderne. Det vil sige, at hvis man ændrer vægtningerne, ændres både de vægtede værdier af sagerne og estimatet for antallet af sager der går videre fra en fase til den næste.

Vægtninger på proceskoder er altså ikke dynamisk beregnet ud fra historiske data. Det er derfor vigtigt at de indtastede vægtninger på proceskoderne er realistiske for fremtidige sager.

I dette eksempel beregner systemet for eksempel at 20% af sagerne aldrig går videre fra status ”Lead” til status ”Kvalificeret Lead” (og dermed at 80% går videre). Det gøres ved hjælp af formlen: 100 – (efterfølgende proceskodes vægtning – nuværende proceskodes vægtning).

Ex: 100 – (25 – 5) = 80%.
Ex: 100 – (50 – 10) = 60%.
Ex: 100 – (75 – 25) = 50%.
Ex: 100 – (95 – 50) = 55%.
Ex: 100 – (95 – 75) = 80%.